Czynniki uciążliwe - praca biurowa

Nadmierne oddziaływanie na pracownika uciążliwych czynników może wywoływać zmęczenie lub pogorszenie się samopoczucia. Jednak z założenia czynniki uciążliwe nie wywołują trwałego obniżenia zdrowia pracownika.

W czasie szkolenia bhp czynniki uciążliwe są szczegółowo analizowane. Okazuje się, że na każdym kursie bhp wprowadzony zostaje podział czynników uciążliwych na fizyczne oraz psychiczne. Do czynników fizycznych zalicza się czynniki statyczne, związane z pozycją ciała oraz czynniki dynamiczne związane z ruchem ciała. Do czynników psychicznych zaliczać można: obciążenie umysłu, niedociążenie, przeciążenie percepcyjne oraz obciążenie emocjonalne. Obowiązujące przepisy nakładają pewne ograniczenia związane z obciążeniem fizycznym pracowników. Jeden pracownik może przenosić masę przedmiotów o wadze do 30 kilogramów przy pracy stałej lub do 50 kilogramów przy pracy dorywczej. Kobiety przy pracy stałej mogą przenosić maksymalnie 12 kilogramów, zaś przy pracy dorywczej maksymalnie 20 kilogramów. Ładunek przemieszczany na wózku po płaskim terenie o twardej nawierzchni nie powinien przekraczać 450 kilogramów dla mężczyzn i 80 kilogramów dla kobiet. Obciążenie psychiczne pojawia się wówczas, kiedy praca jest zbyt trudna lub zbyt łatwa. Z obciążeniem psychicznym związany jest stres, który ma negatywny wpływ na pracę pracownika.

Zobacz teraz film BHP dotyczący czynników uciążliwych:

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie