Darmowe filmy BHP - Szkolenia BHP online - kurs BHP e-learning przez internet

Darmowe filmy BHP

Filmy edukacyjne na licencji Creative Commons

Część filmów stanowiących zawartość naszych szkoleń okresowych BHP online udostępniamy za darmo na zasadach opisanych poniżej. 

Uznanie autorstwa- Bez utworów zależnych 3.0 Polska – Ta licencja zezwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie filmów zarówno w celach komercyjnych, jak i niekomercyjnych, pod warunkiem zachowania ich w oryginalnej postaci (nie tworzenia utworów zależnych) oraz wskazanie autorstwa. Wskazanie autorstwa przy rozpowszechnianiu filmów w internecie odbywa się poprzez umieszczenie informacji o źródle pod filmem zamieszczonym na  stronie internetowej:

" Źródło: www.szkolenia-bhp24.pl - szkolenia bhp online "

UWAGA: zabrania się wykorzystywania filmów do prowadzenia szkoleń online, w tym do organizowania szkoleń okresowych BHP metodą samokształcenia kierowanego bez uprzedniego wykupienia licencji na ich używanie.

Filmy można bezpłatnie wykorzystywać m.in. jako materiały uzupełniające do prowadzenia szkoleń wstępnych oraz tradycyjnych szkoleń okresowych BHP. Natomiast jeśli jesteś behapowcem i chcesz samodzielnie organizować szkolenia okresowe metodą samokształcenia kierowanego - skontaktuj się z nami!

Seria filmów "pierwsza pomoc"

W ramach cyklu opublikowaliśmy dotyczczas następujące filmy:

 1. Nagłe zatrzymanie krążenia
 2. Atak epilepsji (padaczki)
 3. Osoba nieprzytomna oddychająca + pozycja bezpieczna
 4. Krwawienie z nosa
 5. Zadławienie (zakrztuszenie)
 6. Oparzenie termiczne
 7. Krwotok zewnętrzny
 8. Proste złamanie przedramienia
 9. Rana z ciałem obcym
 10. Użądlenie przez owada - wstrząs anafilaktyczny
 11. Porażenie prądem
 12. Połknięcie substancji chemicznej
 13. Numery alarmowe w Polsce

Zobacz więcej darmowych filmów z tego cyklu - kliknij tutaj!

Seria filmów "zagrożenia pożarowe"

Filmy z tej serii powstały we współpracy z niekwestionowanym liderem na rynku podręcznego sprzętu gaśniczego w Polsce - firmą KZWM Ogniochron S.A.

Obecnie udostępniliśmy trzy filmy:

1. Sposób użycia gaśnic

2. Budowa i działanie gaśnic

3. Rodzaje gaśnic

 

Więcej filmów z tej serii znajduje się na stronie:

https://www.szkolenia-bhp24.pl/zagrozenia-pozarowe

 

Seria filmów "ergonomia pracy przy komputerze"

Seria filmów ergonomia powstała z myślą o pracownikach pracujących przy komputerach.

Tematyka filmów:

 1. Ergonomia - prawidłowa pozycja przy komputerze
 2. Ergonomia - zasada dostępności
 3. Ergonomia - ochrona oczu
 4. Ergonomia - ochrona nadgarstków

Filmy omawiają podstawowe zasady ergonomicznej organizacji pracy biurowej, reguły umieszczania monitora ekranowego względem okna. Szczególna uwaga została poświęcona ochronie oczu oraz nadgarstków.

Zobacz więcej darmowych filmów z tego cyklu - kliknij tutaj!

 

Seria filmów "czas pracy"

Wspólnie z kancelarią Piotra Lampy z Krakowa przygotowaliśmy cykl 5 filmów dotyczących czasu pracy.

Tematyka filmów:

 1. Czas pracy: normy, systemy i okresy rozliczeniowe
 2. Urlopy wypoczynkowe i bezpłatne
 3. Godziny nadliczbowe
 4. Praca w porze nocnej, w niedziele i święta
 

Piotr Lampa jest doświadczonym radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem, ekspertem ds. prawa pracy.

Kancelaria przygotowuje umowy o pracę, umowy zlecenia oraz umowy o dzieło, umowy ozakazie konkurencji, umowy o odpowiedzialności materialnej pracowników, a takżewewnątrzzakładowe i ponad-zakładowe akty prawa pracy. Kancelaria reprezentujepracodawców przed sądami pracy oraz w sporach ze związkami zawodowymi. Więcej na stronie kancelarii www.kancelaria-lampa.pl.

Zobacz więcej darmowych filmów z tego cyklu - kliknij tutaj!

 

Seria filmów "kodeks pracy - prawa i obowiązki"

Seria 5 filmów została przygotowana we współpracy z kancelarią Lawberry Radkowiak-Macuda, Pietrzyk, Radcowie Prawni. 

Tematyka filmów:

 1. Kodeks pracy: odpowiedzialność karna pracodawcy
 2. Kodeks pracy: kary regulaminowe
 3. BHP: prawa pracownika
 4. BHP: obowiązki pracownika
 5. Kodeks pracy: odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę

Przemysław Pietrzyk. Prawnik o wieloletnim stażu w zakresie m. in. praktycznej problematyki prawa pracy, zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego. Reprezentuje pracodawców w pracowniczych sporach indywidualnych, oraz wspiera w toku sporów zbiorowych, a także w negocjacjach ze związkami zawodowymi.

Bierze udział i wspiera działy personalne w toku tworzenia zakładowych źródeł prawa pracy, w tym porozumień zbiorowych i regulaminów. Wspiera procesy decyzyjne pracodawców w obszarze prawnych aspektów zarządzania personelem oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zobacz więcej darmowych filmów z tego cyklu - kliknij tutaj!


Seria filmów "kodeks pracy - prawa rodziców"

Cykl 5 filmów przygotowanych we współpracy z Anną Han - ekspertem HR i trenerem z firmy Merit HR Konsulting.

Tematyka filmów:

 1. Kodeksowa ochrona kobiet
 2. Uprawnienia pracujących rodziców
 3. Prawa pracownka - ojca
 4. Uprawnienia kobiet w ciąży i matek karmiących

Anna Han. Ekspert w obszarze HR. Długoletnie doświadczenie w pracy w dużych międzynarodowych firmach o dynamicznym rozwoju. Zarządzała działami administracji personalnej i wynagrodzeń, doradzała przy otwieraniu oddziałów firm w zakresie siatek płac, premii, bonusów, czasu pracy, organizacji procesu zatrudniania i dokumentacji pracowniczej.

Wdrażała systemy HR: kadrowo-płacowe, do rejestracji czasu pracy oraz wskaźniki efektywności. Opracowywała programy szkoleń z prawa pracy i czasu pracy dla kadry zarządzającej i zrealizowała 200 godzin szkoleniowych. Doradza w zakresie systemów wynagrodzeń, systemów motywacyjnych, wartościowania stanowisk, organizacji administracji personalnej i realizacji wymogów prawa pracy w firmach.

Zobacz więcej darmowych filmów z tego cyklu - kliknij tutaj!

 

Pozostałe filmy BHP

Zachęcamy także do zapoznania się z pozostałymi darmowymi filmami BHP. Przykładem takiego filmu jest "Konstytucja a przepisy BHP".

W skondensowanej formie przybliża on prawa, jakie Konstytucja RP daje obywatelom w zakresie ochrony pracy.

Tematyka filmów:

 1. Konstytucja a przepisy BHP
 2. Profilaktyczna opieka lekarska
 3. Choroby zawodowe
 4. 5 minut przerwy w pracy z komputerem
 5. Zdrowie w pracy: komu grozi zawał?
 6. Źródła stresu w pracy

Zobacz więcej darmowych filmów z tego cyklu - kliknij tutaj!

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie