Darmowe filmy BHP

Filmy edukacyjne na licencji Creative Commons

Część filmów stanowiących zawartość naszych szkoleń okresowych BHP online udostępniamy za darmo na zasadach opisanych poniżej. 

Uznanie autorstwa- Bez utworów zależnych 3.0 Polska – Ta licencja zezwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie filmów zarówno w celach komercyjnych, jak i niekomercyjnych, pod warunkiem zachowania ich w oryginalnej postaci (nie tworzenia utworów zależnych) oraz wskazanie autorstwa. Wskazanie autorstwa przy rozpowszechnianiu filmów w internecie odbywa się poprzez umieszczenie informacji o źródle pod filmem zamieszczonym na  stronie internetowej:

" Źródło: www.szkolenia-bhp24.pl - szkolenia bhp online "

UWAGA: zabrania się wykorzystywania filmów do prowadzenia szkoleń online, w tym do organizowania szkoleń okresowych BHP metodą samokształcenia kierowanego bez uprzedniego wykupienia licencji na ich używanie.

Filmy można bezpłatnie wykorzystywać m.in. jako materiały uzupełniające do prowadzenia szkoleń wstępnych oraz tradycyjnych szkoleń okresowych BHP. Natomiast jeśli jesteś specjalistą BHP i chcesz samodzielnie organizować szkolenia okresowe metodą samokształcenia kierowanego - skontaktuj się z nami!

Darmowe filmy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy mogą być dobrym uzupełnieniem wszystkich szkoleń bhp dla pracowników, z wielu grup zawodowych. Szkolenia bhp dla pracowników (wstępne, okresowe) to obligatoryjny etap każdego zatrudnienia.

Seria filmów "Pierwsza pomoc"

Pierwsza pomoc to temat rozległy i trudny w praktyce, ponieważ często zdarza się, że emocje, stres i czas zmuszają nas do działania instynktownego, aniżeli wyuczonego podczas szkolenia. Nasza seria filmów z zakresu udzielania pierwszej pomocy ma na celu zobrazować wygląd i postępowanie podczas najczęściej występujących sytuacji zagrożenia zdrowia i życia człowieka.

Oto wybrane filmy z tego cyklu:
 1. Nagłe zatrzymanie krążenia
 2. Atak epilepsji (padaczki)
 3. Osoba nieprzytomna oddychająca + pozycja bezpieczna
 4. Zadławienie
 5. Oparzenie termiczne I stopnia
 6. Krwotok zewnętrzny
 7. Złamanie proste zamknięte przedramienia
 8. Rana z ciałem obcym
 9. Użądlenie przez owada - wstrząs anafilaktyczny
 10. Porażenie prądem

Zobacz więcej darmowych filmów z tego cyklu - kliknij tutaj!

Seria filmów "Zagrożenia pożarowe"

Zagrożenia pożarowe są jednym z uniwersalnych czynników, które są zagrożeniem dla właściwie każdego miejsca czy stanowiska pracy.  Żywioł, który szybko się rozprzestrzenia, jest trudny do opanowania i tragiczny w skutkach. Warto się przed nim chronić oraz wiedzieć jak postępować, by szybko ugasić pożar bez uszczerbku na zdrowiu własnym czy innych osób. Zagrożenia pożarowe są tematem obszernym i bardzo złożonym - my skupiliśmy sie głównie na tematyce działania i obsługi gaśnic przeciwpożarowych, dostępnych w każdym pomieszczeniu czy pojeździe.

Filmy z tej serii powstały we współpracy z firmą KZWM Ogniochron S.A.

W ramach cyklu opublikowaliśmy dotyczczas następujące filmy:
 1. Sposób użycia gaśnic - pożary grupy A i B
 2. Budowa i działanie gaśnic
 3. Rodzaje gaśnic

Zobacz więcej darmowych filmów z tego cyklu - kliknij tutaj! 

 

Seria filmów "Ergonomia pracy przy komputerze"

Seria filmów powstała z myślą o pracownikach umysłowych, pracujących przy komputerach w pozycji siedzącej – z biura i z domu. Przy stałej pracy siedzącej, z niską aktywnością fizyczną poza nią, każdy pracownik jest narażony na bóle pleców, stawów, szyi czy karku, a także dolegliwości związane z narządem wzroku oraz pracą nadgarstków, łokci czy samych dłoni.

Filmy omawiają podstawowe zasady ergonomicznej pracy biurowej, w tym reguły umieszczania monitora ekranowego, dostosowywania wysokości krzesła czy ogólnej pozycji ciała.

W ramach cyklu opublikowaliśmy dotyczczas następujące filmy:
 1. Prawidłowa pozycja przy komputerze
 2. Zasada dostępności
 3. Ochrona oczu
 4. Ochrona nadgarstków

Zobacz więcej darmowych filmów z tego cyklu - kliknij tutaj!

 

Seria filmów "Kodeks pracy - czas pracy"

Wspólnie z kancelarią Piotra Lampy z Krakowa przygotowaliśmy cykl filmów “Czas pracy” dotyczących czasu pracy. Piotr Lampa jest doświadczonym radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa pracy (umowy o pracę, zlecenia, o dzieło, o zakazie konkurencji, o odpowiedzialności materialnej, wewnątrzzakładowe i ponadzakładowe akty prawa pracy). Reprezentuje pracodawców przed sądami pracy oraz w sporach ze związkami zawodowymi.

Czas pracy jest często przedmiotem sporów między pracownikiem a pracodawcą, dlatego warto posiadać wiedzę w tym zakresie.

W ramach cyklu opublikowaliśmy dotyczczas następujące filmy:
 1. Normy i systemy czasu pracy oraz okresy rozliczeniowe
 2. Urlopy wypoczynkowe i bezpłatne
 3. Godziny nadliczbowe
 4. Pora nocna, niedziele i święta

 

Seria filmów "Kodeks pracy - prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika"

Seria filmów została przygotowana we współpracy z kancelarią Lawberry Radkowiak-Macuda, Pietrzyk, Radcowie Prawni. Przemysław Pietrzyk - prawnik o wieloletnim stażu w zakresie prawa pracy. Reprezentuje i wspiera pracodawców w sporach indywidualnych i zbiorowych oraz negocjacjach ze związkami zawodowymi. Doradza działom HR w tworzeniu zakładowych źródeł prawa pracy, w tym porozumień zbiorowych i regulaminów. Wspiera procesy decyzyjne pracodawców w obszarze prawnych aspektów zarządzania personelem oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach cyklu opublikowaliśmy dotyczczas następujące filmy:
 1. Kary regulaminowe
 2. Odpowiedzialność karna kierowników i pracodawców z tytułu bhp
 3. Prawa pracownika w zakresie bhp
 4. Obowiązki i odpowiedzialność pracownika względem pracodawcy
 5. Odpowiedzialność pracownika za wyrządzoną szkodę

Zobacz więcej darmowych filmów z tego cyklu - kliknij tutaj!

 

Pozostałe filmy BHP

Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi, darmowymi filmami BHP, które nie należą do żadnej z powyższych kategorii, ale ich tematyka może być przydatna dla wielu pracowników i pracodawców. Filmy dotyczą bezpieczeństwa i higieny pracy, ale w mniej sprecyzowanych kategoriach. Przykładem takiego filmu jest "Konstytucyjna gwarancja bezpieczeństwa". W skondensowanej formie przybliża on prawa, jakie Konstytucja RP daje obywatelom w zakresie ochrony pracy.

Oto wybrane filmy z tego cyklu:
 1. Konstytucyjna gwarancja bezpieczeństwa
 2. Profilaktyczna opieka lekarska
 3. Choroby zawodowe
 4. Przerwa w pracy przy komputerze
 5. Komu grozi zawał serca?
 6. Źródła stresu w pracy

Zobacz więcej darmowych filmów z tego cyklu - kliknij tutaj!

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie