Szkolenia BHP - Oferta współpracy - firmy BHP - Szkolenia BHP online - kurs BHP e-learning przez internet

Szkolenia BHP - Oferta współpracy - firmy BHP

Chcemy zaoferować Państwu współpracę, polegającą na udostępnieniu Państwa firmie możliwości szkolenia Waszych klientów metodą e-learning za pomocą naszego serwisu. Coraz więcej firm chce szkolić pracowników online, a stworzenie profesjonalnego serwisu szkoleniowego to koszt kilkudziesięciu tysięcy złotych. Dlatego współpraca z nami może rozszerzyć Państwa ofertę o profesjonalne samokształcenie kierowane i dać Wam szansę na dodatkowe zyski przy minimalnych kosztach.

NA CZYM TO POLEGA?

Jest to oferta skierowana dla firm usługowych BHP, a także pracodawców i  służby BHP w firmach (jeśli samodzielnie organizują szkolenia okresowe BHP).

Stworzymy dla Państwa konto użytkownika w naszym serwisie www.szkolenia-bhp24.pl. Dzięki temu kontu uzyskają Państwo dostęp do Panelu Klienta, za pomocą którego można m.in.:

 1. samodzielnie dodawać, edytować i usuwać pracowników
 2. samodzielnie uruchamiać szkolenia okresowe BHP online dla pracowników z firm Państwa klientów
 3. edytować i drukować wyniki egzaminów końcowych
 4. mieć bieżący podgląd opinii pracowników o ukończonym szkoleniu
 5. oszczędzić czas - system po uruchomieniu szkolenia sam wyśle pracownikowi zaproszenie na szkolenie, a banalnie prosta nawigacja sprawi, że każdy pracownik bez trudu uruchomi i zrealizuje szkolenie
 6. śledzić postępy w szkoleniu - system powiadomi Państwa mailowo o rozpoczęciu i zakończeniu szkolenia (wraz z wynikiem egzaminu końcowego) przez pracownika, a także wyśle na Państwa adres cotygodniowy raport o postępach w szkoleniu
 7. zarządzać terminami szkoleń - system wysyła automatyczne przypomnienia email o kończących się terminach szkoleń okresowych BHP wszystkich Państwa pracowników
 8. zarządzać terminami badań lekarskich - system wysyła automatyczne przypomnienia email o kończących się terminach badań lekarskich (o ile wcześniej wprowadzicie je Państwo do systemu)

ILE TO KOSZTUJE?

Koszt przeszkolenia jednego pracownika (na dzień 08.02.2023) wynosi od 5 do 11 zł netto (większość szkoleń zwolnionych jest z VAT). Jednorazo musicie Państwo nabyć pakiet min. 10 szkoleń. Nie ingerujemy w ceny, które oferują Państwo swoim klientom, co oznacza, że mogą Państwo dowolnie kształtować swoją marżę.

Wszystkie funkcjonalności opisane powyżej są zawarte w cenie, nie ma żadnych ukrytych kosztów. Nie ma również stałej opłaty za posiadanie konta. Płacicie Państwo tylko za realnie zakupione szkolenia. Na początku każdego miesiąca otrzymujecie Państwo zbiorczą fakturę za wszystkie zamówienia w miesiącu poprzednim.

Cena zawiera jedynie udostępnienie platformy oraz przesłanie zatwierdzonych przez Nas programów szkoleń. Państwo przejmują na siebie pozostałe formalności wynikające z §5 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r.), a w szczególności:

 1. prowadzenie rejestru szkoleń
 2. prowadzenie dzienników zajęć
 3. wystawianie i wysyłanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia
 4. prowadzenie protokołów z egzaminów
 5. w razie konieczności - rozszerzenie programu szkolenia w wariancie mieszanym (patrz poniżej)

Brak ukrytych kosztów, brak opłat dodatkowych. Nasza firma ponosi koszty utrzymania i rozwoju szkoleń, w tym dostosowania programów do ewentualnej zmiany przepisów. Dba o bieżąco obsługę zapytań spływających od kursantów (Państwa pracowników), w tym o kwestie techniczne. Rozwijamy również funkcjonalności serwisu, aby był on wygodny, przyjazny i ułatwiał Państwu pracę.

CZY TO SIĘ OPŁACA?

Bardzo! Załóżmy, że oferują Państwo szkolenie okresowe bhp online dla pracowników administracyjno-biurowych w cenie 45 zł za osobę. Klient kupuje u Państwa 10 szkoleń. 

Przychody:

 • 10 x 45 zł = 450 złotych

Koszty:

 • pakiet 10 szkoleń w serwisie www.szkolenia-bhp24.pl = 85 złotych
 • wprowadzenie do serwisu i uruchomienie szkoleń dla 10 osób = max. 10 minut pracy
 • wydruk i wysyłka zaświadczeń o ukończeniu szkolenia = max. 15 złotych + 10 minut pracy
 • wprowadzenie szkoleń do rejestru = 5 minut pracy

Zysk:

 • 450 zł - 85 zł = 365 złotych za 25 minut pracy

Jeśli, oprócz egzaminu online, będą Państwo chcieli przeprowadzić egzamin przed komisją, należy to doliczyć do powyższej kalkulacji.

WARIANT MIESZANY

Dzięki naszej propozycji mogą Państwo łączyć metodę samokształcenia kierowanego z kursem tradycyjnym (tzw. blended learning).

Przykład 1

Państwa klient stawia duży nacisk na zagrożenia ppoż. W związku z tym łączycie szkolenie okresowe BHP online w naszym serwisie ze zorganizowanym przez Państwa dwugodzinnym mini-szkoleniem dotyczącym zasad ppoż i ewakuacji. Wydanie zaświadczeń pracownikom następuje po zaliczeniu przez niego szkolenia online oraz uczestnictwa w mini-szkoleniu.

Przykład 2

W firmie Państwa klienta występują specyficzne zagrożenia, a dodatkowo ma on wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem pracy według normy PN-N 18001. Szkolenie okresowe BHP online w naszym serwisie łączycie z dwugodzinnym mini-szkoleniem dotyczącym powyższych kwestii. Wydanie zaświadczeń pracownikom następuje po zaliczeniu przez niego szkolenia online oraz uczestnictwa w mini-szkoleniu.

Mamy możliwość utworzenia specjalnie dla Państwa dedykowanych szkoleń BHP online. Możliwość taka wymaga osobnej wyceny.

BRAK KONKURENCJI

Nasze firmy nie stanowią dla siebie konkurencji. Nie oferujemy doradztwa ani szkoleń z zakresie BHP klientom końcowym ani samodzielnie nie wystawiamy zaświadczeń. W umowie współpracy zawieramy też zapisy antykonkurencyjne.

JESTEŚCIE PAŃSTWO ZAINTERESOWANI LUB MACIE INNY POMYSŁ NA WSPÓŁPRACĘ?

Zapraszamy do kontaktu!

Osoba kontaktowa:

Możliwość uruchomienia szkolenia demo:

https://www.szkolenia-bhp24.pl/aktualnosci/szkolenie-bhp-demo

Link do opinii uczestników szkoleń:

https://www.szkolenia-bhp24.pl/referencje/opinie

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie