Strefa wiedzy - Blog

Ochrona przeciwpożarowa w hotelach oraz lista kontrolna bezpieczeństwa pożarowego obiektu hotelowego

21.02.2024

Ochrona przeciwpożarowa w hotelach oraz lista kontrolna bezpieczeństwa pożarowego obiektu hotelowego

Ochrona przeciwpożarowa w hotelach jest niezwykle istotnym aspektem zarządzania bezpieczeństwem w branży hotelarskiej. Skuteczna ochrona nie tylko chroni życie i mienie, ale także wpływa na reputację i zaufanie klientów, dlatego stanowi kluczowy element każdego profesjonalnie zarządzanego hotelu. Czym ona polega i jak wygląda lista kontrolna bezpieczeństwa pożarowego obiektu hotelowego?Przeczytaj całość

Znaki bezpieczeństwa bhp-zasady oznaczania i umieszczania

02.02.2024

Znaki bezpieczeństwa bhp-zasady oznaczania i umieszczania

Jednym z kluczowych środków zapewniających ochronę przed różnorodnymi zagrożeniami są znaki bezpieczeństwa BHP. Oznaczenia te pełnią nie tylko funkcję informacyjną, lecz także stanowią skuteczne narzędzie prewencji w zakresie wypadków i chorób zawodowych. Jakie są rodzaje znaków bezpieczeństwa BHP i w jaki sposób należy prawidłowo jest oznaczać i umieszczać?

Przeczytaj całość

Wypadek w pracy: co dalej?

31.01.2024

Wypadek w pracy: co dalej?

Niezależnie od branży lub zajmowanego stanowiska, wypadki przy pracy mogą przytrafić się każdemu. Warto znać swoje prawa oraz środki zabobiegawcze, by takich zdarzeń (szczególnie w miejscu pracy) było jak najmniej. Co jednak zrobić, gdy wydarzy się nieszczęśliwy wypadek? 

Przeczytaj całość

Bezpieczeństwo i higiena pracy w erze cyfrowej: szkolenia BHP online

31.01.2024

Bezpieczeństwo i higiena pracy w erze cyfrowej: szkolenia BHP online

Szkolenia BHP online to rozwiązanie stawiające na efektywność i oszczędność czasową. Wiele branż i stanowisk może skorzystać z takiej opcji, bez wymogu odbywania szkolenia w określonym terminie, miejscu i godzinie. Jakie są jeszcze zalety takiego rozwiązania i jak to wygląda w praktyce?

Przeczytaj całość

Praca inspektora BHP: rola, obowiązki i wartość dla bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie

31.01.2024

Praca inspektora BHP: rola, obowiązki i wartość dla bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie

Praca inspektora BHP wiąże się z wieloma obowiązkami i jest to z pewnością zawód z wysokim stopniem odpowiedzialności. Inspektor BHP musi zadbać o przestrzeganie warunków bezpiecznej i higienicznej pracy. Jego wiedza i doświadczenie mogą być bardzo ważnym i pomocnym elementem dla organizacji BHP w naszej pracy.

Przeczytaj całość

Zawody wysokiego ryzyka

31.01.2024

Zawody wysokiego ryzyka

Zawody wysokiego ryzyka mają zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń niebezpiecznych, zagrażających życiu lub zdrowiu. Mają na to wpływ czynniki lokalizacyjne pracy, używane narzędzia czy substancje podczas pracy, a także kontakt z innymi ludźmi. Warto znać możliwe ryzyko oraz środki zabobiegawcze, by je minimalizować.

Przeczytaj całość

Streszczenie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. Nr 105, poz. 869)

30.01.2024

Streszczenie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. Nr 105, poz. 869)

Ilość chorób zawodowych jest zatrważająco liczebna, dlatego zarówno jako pracodawca, jak i pracownik, powinien znać ryzyko zawodowe, którego się podejmuje. Streściliśmy dla Państwa Rozporządzenie dot. chorób zawodowych, by poznać te najważniejsze fakty.

Przeczytaj całość

Streszczenie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

30.01.2024

Streszczenie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

Artykuł zawiera streszczenie Rozporządzenia dotyczacego badan i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia i życia osób w wykonujących prace w danym miejscu pracy. To skrót najwazniejszych informacji, które ppwinien znać każdy pracodawca oraz pracownik.

Przeczytaj całość

Czy szkolenie BHP wlicza się do czasu pracy?

30.01.2024

Czy szkolenie BHP wlicza się do czasu pracy?

Szkolenie BHP może, a nawet powinno odbywac się w czasie pracy, jednak sa od tej reguły pene odstępstwa. Warto znać swoje prawa i obowiązki, zarówno z perspektywy pracodawcy, jak i pracownika. Wszystkie wyjaśnienia znajdują się w dedykowanych aktach prawnych, które w tym artykule streściliśmy.

Przeczytaj całość

Prawne skutki braku szkoleń bhp

30.01.2024

Prawne skutki braku szkoleń bhp

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy są obowiązującym standardem w każdym środowisku pracy. Wyróżniamy szkolenia wstepne, okresowe oraz ponadprogramowe, jak np. te dotyczące pracy zdalnej. Pierwsze dwa, w zależności od branży, trzeba cyklicznie powtarzać i odświeżać, dlatego brak zapewnienia szkoleń bhp przez pracodawcę jest poważnym naruszeniem prawnym.

Przeczytaj całość

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie