Pierwsza pomoc

Ważnym elementem naszych szkoleń są autorskie filmy dotyczące różnych zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Ważnym zagadnieniem w tym zakresie jest skuteczne niesienie pierwszej pomocy. Ratuje ona nie tylko życie, ale i zdrowie ludzkie. 

Na tej podstronie udostępniamy Państwu bezpłatnie, do celów edukacyjnych naszą serię filmów z zakresu pierwszej pomocy. Dajemy Państwu możliwość bezpłatnego ich wyświetlania na szkoleniach stacjonarnych czy umieszczenia na swojej stronie www ( !!!uwaga!!! niedozwolone jest - bez uzyskania naszej zgody - używania naszych filmów na platformch e-leanirng oraz do prowadzenia szkoleń bhp i pokrewnych metodą samokształcenia kierowanego). Mamy nadzieję, że pomogą one Państwu uczyć o pierwszej pomocy po to, aby Państwa kursanci, uczniowie czy studenci skutecznie ratowali zdrowie i życiu osób w swoim otoczeniu, nie tylko w miejscu pracy.

1. "Nagłe zatrzymanie krążenia"

2. "Osoba nieprzytomna oddychająca"
(i pozycja bezpieczna
)

3. "Krwotok zewnętrzny"

4. "Oparzenie termiczne I-go stopnia"

5. "Zadławienie"

6. "Użądlenie przez owada"
(wstrząs anafilaktyczny)"

7. "Atak epilepsji - padaczki"

8. "Porażenie prądem"

9. "Krwawienie z nosa"

10. "Połknięcie substancji chemicznej"

11. "Złamanie proste, zamknięte przedramienia"

12. "Rana z ciałem obcym"

13. "Numery alarmowe"

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie