Polityka cookies

Czym jest plik Cookie/Ciasteczka?
Pliki cookies zwane po polsku Ciasteczkami stanowią pliki tekstowe. Powstają one w sposób automatyczny za pomocą przeglądarek internetowych w momencie odwiedzania i korzystania ze stron internetowych. Są one wysyłane przez stronę internetową i zapisywane na urządzeniu użytkownika. Dane uzyskiwane za pomocą pliku cookies są odczytywane tylko za pomocą strony, która stworzyła plik cookie, tj. www.szkolenia-bhp24.pl Strona internetowa nie ma dostępu do plików cookies, których sama nie stworzyła i do których nie został udzielony dostęp.
Pliki cookies służą do ułatwienia korzystania ze strony internetowej przez użytkownika bądź poprzez dostosowanie korzystnych dla użytkowania treści przez stronę internetową.

Kto jest administratorem państwa danych?
Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ STARTUP” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467, dane kontaktowe: numer telefonu 602-390-413, adres e-mail: bok@szkolenia-bhp24.pl w związku z realizowaną przez Michała Stolarczyka zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa o nazwie Usługi edukacyjno-psychologiczne.

Cel stosowania plików cookies
Technicznych – pozwalają one na prawidłowe działanie strony internetowej poprzez:
   - zapamiętanie twojej decyzji odnośnie wykorzystywania plików cookies,
   - zapewnienie prawidłowego wyświetlania treści w serwisie, np. w zależności od wykorzystywanego urządzenia,
   - zapamiętanie decyzji podjętych w ramach strony, np. koszyk lub indywidualne ustawienia i preferencje użytkownika,
   - zapewnienie bezpieczeństwa strony internetowej np. filtry antyspamowe,
   - utrzymanie sesji użytkownika dzięki czemu użytkownik nie musi ponownie logować się do serwisu.

Analitycznych – umieszczane są w celu polepszenia świadczonych usług i działania naszej strony internetowej, poprzez pozyskiwanie danych, na podstawie których tworzone są statystyki. Zbierają informacje dotyczące ruchu na stronie, źródła ruchu i sposobu korzystania ze stron.

Korzystamy z plików cookies google analytics. Pełna informacja o zasadach cookies Google Ireland Limited  znajduje się pod adresem:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl

Pliki cookies portali społecznościowych - Wykorzystywanie plików cookies dotyczących portali społecznościowych nie jest wymagane dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, jednak są one wbudowane w strukturę naszej strony internetowej. Dla danych osobowych zawartych w tych plikach cookies jesteśmy współadministratorem w zakresie zbierania danych oraz ich przekazywania do:
   - YouTube.

Czas Przechowywania plików Cookies
Sesyjne - są przechowywane na użytkowanym urządzeniu do czasu opuszczenia strony, np. poprzez wyłączenie przeglądarki internetowej
Stałe - istnieją do czasu ich ręcznego usunięcia bądź upłynięcia określonego w przeglądarce czasu

Rodzaj zbieranych danych
Zaliczamy do nich:
   - adres IP urządzenia z którego korzysta użytkownik,
   - typ urządzenia,
   - czas przebywania na stronie,
   - podjęte czynności na stronie,
   - lokalizację z której dokonywane jest połączenie.

Jakie dane wysyłamy innym podmiotom?

Firma Google uzyskuje od nas dane dotyczące:
   - adresu IP urządzenia z którego korzysta użytkownik,
   - typu urządzenia,
   - czasu przebywania na stronie,
   - czynności podjętych na stronie,
   - lokalizację z której dokonywane jest połączenie.

Sposób wycofania zgody
Niektóre ciasteczka są pobierane przez przeglądarkę internetową w chwili wejścia na stronę internetową. W celu zablokowania możliwości pobierania ciasteczek należy zastosować metodę istniejącą dla danej przeglądarki internetowej:
   - Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
   - Chrome: https://support.google.com/chrome/#topic=7438008
   - Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/products/windows
   - Opera: https://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
   - Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Brak możliwości zapisywania/odczytywania plików cookies może skutkować niepełnym i niepoprawnym działaniem strony internetowej, jednakże korzystanie ze strony będzie nadal możliwe.

Pozostałe informacje związane z procesem przetwarzania danych
Wszelkie pytanie dotyczące naszych polityk można uzyskać za pomocą adresu e-mail: rodo@twojstartup.pl

Ponadto informacje o administratorze danych osobowych i prawach przysługujących podmiotom, można znaleźć pod wskazanym adresem:
https://www.szkolenia-bhp24.pl/public/upload/Obowiazek_informacyjny_RODO_Fundacja_Twoj_StartUp.pdf

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem: https://uodo.gov.pl/

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie