Kierownicy - odpowiedzialność z tytułu BHP

Na kierownikach spoczywa spora odpowiedzialność w obszarze BHP. Niedopatrzenia w tym zakresie mogą skutkować zwolnieniem z pracy, karą regulaminową, mandatem PIP. W skrajnych przypadkach, gdy na skutek zaniedbań kierownika dochodzi do znacznego uszczerbku na zdrowiu lub utraty życia podwładnego, sprawa może skończyć się w sądzie.

Obejrzyj film i dowiedz się, za co odpowiada kierownik w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie