Jaki jest cel szkoleń BHP?

Cel szkoleń BHP

Celem szkoleń BHP jest zapoznanie uczestników z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia dla osób, które posiadają dobrą znajomość zagadnienia mają charakter aktualizacyjny.Szkolenia BHP

Prezentują zmiany w przepisach, a ich skutkiem ma być również poszerzenie wiedzy na temat BHP. W czasie kursów uczestnicy poznają czynniki zewnętrzne mogące wpływać na wystąpienie zagrożenie dla zdrowia oraz życia pracujących na terenie zakładu osób.

Poruszane są również kwestie: postępowania w momencie pojawienia się takiego zagrożenia, środków, jakich najlepiej wtedy użyć oraz działań, które należy podjąć.  Kursanci poznają przepisy BHP panujące na terenie zakładów pracy na określonych stanowiskach.

Otrzymują również informacje na temat tego jak postępować, aby nie przyczynić się do powstania zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowia własnego i pozostałych pracowników. Kursy BHP zapewniają także działania praktyczne. Mają one na celu wpojenie pracownikowi zasad postępowania w momencie wypadku. Uczestnik szkolenia uczy się, w jaki sposób udzielić pierwszej pomocy osobie poszkodowanej w wypadku.

Więcej informacji na temat celów kursów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy znajdziecie Państwo w artykule 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. dotyczącego zasad przeprowadzania szkoleń BHP.

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie