Co daje szkolenie BHP - Szkolenia BHP online - kurs BHP e-learning przez internet

Co daje szkolenie BHP

01.10.2021

Jakie korzyści daje pracownikowi szkolenie z BHP?

Szkolenie BHP to szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy, a należy do podstawowych kursów, jakie przechodzi każdy nowozatrudniony pracownik. Obejmuje szkolenie wstępne oraz szkolenia okresowe, których celem jest przypomnienie podstawowych zasad BHP w pracy.

Co daje pracownikowi szkolenie BHP?

Jak przebiega szkolenie BHP?

Pracownik na szkoleniu BHP dowiaduje się o następujących aspektach:

  • jakie są podstawowe zasady pracy na jego stanowisku, które ustrzegą go przed szkodliwymi skutkami podczas wykonywania obowiązków,

  • jakie mogą wystąpić wypadki w jego pracy,

  • jakie są czynniki zwiększające ryzyko zawodowe na jego stanowisku,

  • jakie obowiązują przepisy prawne związane z bezpieczeństwem i higieną pracy,

  • jakie są prawa i obowiązków pracownika oraz obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony i komfortu pracy.

  Kto może prowadzić szkolenie BHP dla pracowników?

  Do osób upoważnionych do prowadzenia kursu BHP należy:

   • pracownik administracyjny firmy po studiach z zakresu BHP lub po technikum bezpieczeństwa i higieny pracy,

   • zewnętrzna firma wyspecjalizowana w szkoleniach BHP.

   Jakie tematy porusza się na szkoleniu BHP?

   Najczęściej na szkoleniach BHP opisuje się ryzyko zawodowe, gdyż jest to wymóg regulacji Unii Europejskiej i przepisów polskiego prawa. Szkoleniowiec prezentuje, jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń prowadzących do wypadków lub powstania chorób zawodowych. Kolejnym elementem kursu BHP jest instruktaż z udzielania pierwszej pomocy edukujący pracowników, jak prawidłowo uratować innym zdrowie lub życie. Omawia się też przykłady nieprawidłowo wykonywanej pracy i wypadków w pracy.

   Aby uatrakcyjnić szkoleie BHP, prowadzący coraz częściej używają prezentacji multimedialnej dla lepszego pokazania każdego elementu kursu BHP oraz dobrego zapamiętania kluczowych aspektów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

   Kto jest zwolniony ze szkolenia BHP?

   Wyjątkowa sytuacja dopuszcza zwolnienie z odbycia kursu BHP - dotyczy to pracownika zawierającego umowę o pracę na takie samo stanowisko pracy, na którym przeszkolił się już z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Warunkiem jest podpisanie kolejnej umowy zaraz po rozwiązaniu poprzedniej.

   Kto ponosi koszt szkolenia BHP?

   Obowiązek opłacenia kursu BHP leży w całości po stronie pracodawcy, a samo szkolenie BHP odbywa się w czasie pracy, a nie po godzinach.

   Jak długo jest ważne szkolenie BHP?

   Na większości stanowisk pracy kurs BHP jest ważny 5 lat. Pracownicy fizyczni wykonujący wyjątkowo niebezpieczne czynności mają obowiązek powtarzać kurs BHP co rok, a pozostali pracownicy fizyczni raz na 3 lata. Z kolei pracownicy administracyjni odświeżają szkolenie BHP co 6 lat.

   Podsumowanie

   Szkolenie BHP daje pracownikowi podstawowe informacje o bezpieczeństwie i zasadach pracy na jego stanowisku, jak udzielać pierwszą pomoc oraz w jaki sposób prawidłowo pracować dla uniknięcia chorób zawodowych. Obowiązkiem pracodawcy jest opłacenie szkolenia i zorganizowanie go w godzinach pracy. W większości przypadków kurs BHP powtarza się co 5 lat.

   Skontaktuj się z nami

   BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie