Czas pracy - podstawowe przepisy

Znaczenie przepisów o czasie pracy dla bezpieczeństwa pracy


Przepisy kodeksu pracy dotyczące wymiaru czasy pracy mają zapewnić, aby pracownik nie pracował ponad dopuszczalne normy i aby był bardziej wypoczęty. W sytuacji, kiedy do pracy przychodzi wypoczęty pracownik zdecydowanie obniża się ryzyko wystąpienia wypadków przy pracy oraz mniejsze jest oddziaływanie czynników szkodliwych i uciążliwych.

W kodeksie pracy zawarte zostały normy dotyczące czasu pracy, których omówienie stanowi obowiązkowy punkt każdego szkolenia bhp. W podstawowym systemie pracy norma dobowa wynosi 8 godzin. W przypadku innych systemów, np. systemu równoważnego można zaplanować większą ilość godzin pracy. Norma tygodniowa określana jest jako przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Tygodniowy czas pracy nie może być dłuższy niż przeciętnie 48 godzin łącznie z nadgodzinami w przyjętym okresie rozliczeniowym. W czasie kursu bhp wskazuje się, że kalkulację czasu pracy przeprowadza się w założonym przez pracodawcę okresie rozliczeniowym, który nie może przekroczyć 4 miesięcy. W okresach rozliczeniowych czas pracy bilansuje się. Suma wszystkich godzin w okresie rozliczeniowym powinna wynosić przeciętnie 40. Dodatkowe godziny pracy ponad przeciętną 40 godzinną normę stanowią tzw. nadgodziny dobowe. Obowiązkiem każdego pracodawcy jest planowanie czasu pracy w taki sposób, aby zachować normy wynikające z kodeksu pracy. Jeżeli normy te nie są zachowane pracownik nabywa prawo do nadgodzin.

Zapoznaj się z filmem BHP dotyczącym przepisów kodeksu o czasie pracy.

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie