Instruktaż stanowiskowy - program

Jak powinien wyglądać instruktaż stanowiskowy BHP?

BHP szkolenie przez internet Instruktaż stanowiskowy odbywa się przed dopuszczeniem pracownika do pracy na danym stanowisku. Do jego przejścia zobligowani są nowo przyjęci pracownicy, a także studenci i uczniowie odbywający praktykę w zakładzie pracy. Instruktaż przeprowadza się również w momencie wprowadzenia większych zmian na stanowisku pracy mogących mieć wpływ na zdrowie pracownika. Celem przedsięwzięcia jest zaznajomienie uczestników ze specyfiką pracy na danym stanowisku. Poznają oni potencjalne zagrożenia oraz sposoby ochrony przed ich wystąpieniem.

Po ukończeniu instruktażu pracownicy posiadają również wiedzę oraz praktyczne umiejętności wymagane w wykonywaniu powierzonych zadań. Szkolenie powinno odbywać się na stanowisku pracy, na którym będzie wypełniał swoje obowiązki pracownik.

Program powinien być opracowany przez organizatora i obejmować takie punkty jak:

  • rozmowa wstępna – prowadzący, pracownik;
  • zapoznanie pracownika z czynnościami, które będzie wykonywał na stanowisku pracy oraz elementami wyposażenie pomieszczenia ( maszyny i urządzenia, oświetlenie);
  • prezentacja sposobu wykonywania pracy przez instruktora w zgodzie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • wykonanie powierzonych zadań przez pracownika, obecność prowadzącego szkolenie i ewentualna korekcja błędów;
  • praca samodzielna pracownika bez pomocy instruktora;
  • ocena pracy przez prowadzącego, zaliczenie szkolenia.

Co w przypadku pracy na kilku stanowiskach?

Jeśli uczestnik będzie zatrudniony na kilku stanowiskach, wykonując różne czynności, dla każdej z nich powinien odbyć osobny instruktaż stanowiskowy, dostosowany do umiejętności pracownika, rodzaju wykonywanej pracy oraz potencjalnych zagrożeń. Fakt odbycia instruktażu stanowiskowego BHP powinien być potwierdzony pisemnie na karcie szkolenia.

Więcej informacji na temat instruktażu stanowiskowego można odnaleźć w pkt. II załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. dotyczącego zasad przeprowadzania szkoleń BHP.

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie