Szkolenie BHP: inżynieryjno-techniczni

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Szkolenie przeznaczone jest dla inżynierów oraz osób odpowiedzialnych za konstrukcję maszyn i urządzeń znajdujących się na terenie zakładu pracy. Ma na celu zdobycie przez uczestników wiedzy na temat organizacji pracy i stanowisk w zgodzie z zasadami BHP, ograniczenia i likwidacji wpływu szkodliwych czynników na zdrowie pracownika oraz rozpoznawania, oceny i analizy pojawiających się w trakcie pracy zagrożeń. Szkolenia dla inżynierów przeprowadzane są zwykle w postaci kursów i seminariów wzbogaconych o prezentacje multimedialne oraz filmy instruktażowe. Dozwoloną formą jest również samokształcenie jednak wymaga ono dostarczenia zestawu materiałów dla każdego uczestnika, dzięki którym mógłby on opanować informacje zawarte w programie szkolenia.

Ramowy program szkolenia obejmuje:

 • ogólne regulacje prawne dotyczące zasad BHP z wyszczególnieniem:
  • praw i obowiązków pracownika i pracodawcy;
  • kar za nieprzestrzeganie zasad BHP;
  • konsekwencji związanych z błędów popełnianych przez inżynierów i konstruktorów;
  • wymagań BHP dla pomieszczeń i budynków firmy;
  • ergonomii maszyn i urządzeń;
  • oceny zgodności produkcji z zasadami BHP;
  • sposobów kontroli;
  • analizę, sposób rozpoznawania i oceny ryzyka w przypadku pojawiających się zagrożeń;
  • metody ograniczania szkodliwego wpływu czynników zewnętrznych na czynności wykonywane przez pracownika;
  • prezentację nowoczesnych technologii zwiększających bezpieczeństwo w miejscu pracy;
  • ćwiczenia praktyczne pokazujące postępowanie w czasie wypadku, formy udzielania pierwszej pomocy.

Szczegółowe informacje na temat szkoleń dla inżynierów znajdują się w pkt. VI załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. dotyczącego zasad przeprowadzania szkoleń BHP.

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie