Karta szkolenia BHP

Karta szkolenia BHP - co zawiera?

Wzór karty szkolenia BHP znajduje się w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. dotyczącego zasad przeprowadzania szkoleń BHP. Aby karta mogła zostać uznana za poprawną i zgodną z formą przedstawioną w rozporządzeniu powinna zawierać:

  • imię i nazwisko pracownika;
  • nazwę komórki organizacyjnej;
  • datę przeprowadzenia;
  • imię i nazwisko osoby przeprowadzającej instruktaż ogólny;
  • nazwę stanowiska pracy dla którego odbyto instruktaż stanowiskowy, imię i nazwisko osoby prowadzącej, datę przeprowadzenia;
  • własnoręczne podpisy pracownika pod informacjami o ukończeniu instruktażu ogólnego i stanowiskowego;
  • podpisy osoby przeprowadzającej szkolenia

W karcie szkoleń BHP można umiesić dowolną ilość informacji na temat ukończonych szkoleń stanowiskowych. Standardowy wygląd karty obejmuje informacje na temat jednego instruktażu ogólnego oraz dwóch stanowiskowych. W zależności od ilości ukończonych szkoleń uzupełniana jest potrzebna ilość pól.

 

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie