Konstytucja: przepisy BHP

Konstytucja RP stoi na straży bezpieczeństwa pracy. W artykułach 24, 66 oraz 68 zawarte są gwarancje bezpieczeństwa pracy.

Omawianie konstytucyjnej gwarancji bezpieczeństwa pracy następuje praktycznie na każdym szkoleniu bhp. Zazwyczaj w czasie kursów bhp omawia się trzy artykuły z Konstytucji RP, które nawiązują do tematyki bezpieczeństwa pracy. W artykule 62 czytamy, iż praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej, zaś państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy. Artykuł 66 Konstytucji przyznaje każdemu prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Natomiast szczegółowy sposób realizacji tego prawa oraz zakres obowiązków pracodawcy zostanie określony w drodze ustawy oraz aktów wykonawczych. Artykuł 68 Konstytucji RP jest gwarancją ochrony zdrowia. Z tego przepisu wynika, że każdy ma prawo do ochrony zdrowia. W przepisach Konstytucji RP wskazane zostały jedynie ogólne gwarancje i prawa związane z pracą na różnych stanowiskach. Szczegółowe rozwinięcie tych prac i obowiązków zostało już zawarte w przepisach kodeksu pracy a także w przepisach aktów wykonawczych, które zostały ustanowione na podstawie kodeksu. 

Zobacz krótki film BHP na ten temat:

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie