Ocena ryzyka zawodowego - obowiązek

Każdy pracodawca jest zobowiązany do oceny ryzyka zawodowego związanego z pracą na danym stanowisku. Obowiązek ten wynika z przepisów obowiązującego w Polsce prawa.

W czasie szkolenia bhp można poznać definicję ryzyka zawodowego. Jest ono określane, jako możliwość utraty przez pracownika zdrowia lub życia w środowisku pracy. Z kolei ocena ryzyka zawodowego, omawiana powszechnie na kursach bhp, będzie definiowana jako proces, w ramach którego praca jest analizowana i oceniana pod kątem zagrożeń i możliwości wyrządzenia pracownikowi krzywdy. Istnieje kilka czynników, które decydują o wysokości ryzyka zawodowego. Zalicza się do nich: rodzaj występujących zagrożeń, prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń, konsekwencje owego zdarzenia dla pracownika. Ocena ryzyka zawodowego stanowi główne żródło wiedzy, zarówno dla pracodawcy, jak i dla kierowników,  na temat zagrożeń w pracy na danym stanowisku oraz bezpieczeństwa pracowników.  Ocena ryzyka zawodowego ma także na celu dokonanie właściwego wyboru: wyposażenia stanowiska pracy, materiałów, technologii a także organizacji pracy. Skutkiem oceny ryzyka zawodowego powinno być ustalenie działań, które zmierzają do wyeliminowania lub ograniczenia ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy.

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie