Organizator szkolenia BHP

Kto może organizować kursy BHP?

Szkolenie BHP online Kursy i szkolenia BHP mogą być przeprowadzane przez samych pracodawców, osoby przez nie wyznaczone lub specjalne firmy oferujące organizację kursów BHP.

Jeżeli - jako pracodawca - chcemy samodzielnie przeprowadzać szkolenia BHP musimy ukończyć kurs przygotowujący oferowany przez jednostki organizacyjne. Ta możliwość dotyczy firm zatrudniających do 20 pracowników.

Często duże firmy same organizują szkolenia okresowe BHP - pracownik służby bhp mówi o bezpieczeństwie i higienie pracy, kadrowiec opowiada o prawie pracy, zaś zaproszony z zewnątrz ratownik medyczyny czy strażak poruszają kwestie pierwszej pomocy w razie nagłych wypadków.

Są także firmy, które współpracują z nami, wynajmując platformę e-learning i organizując samodzielnie szkolenia okresowe BHP w formie samokształcenia kierowanego. Kliknij tutaj, aby poznać szczegóły...

Wymagania dla organizatorów szkoleń BHP

Organizatorzy kursów BHP na wszystkich szczeblach zobowiązani są do zapewnienia:

  • przebiegu i programu szkoleń ukierunkowanego na dane stanowisko pracy;
  • w przypadku szkoleń dla instruktorów odpowiedniego programu dla zdobycia wiedzy na temat prowadzenia kursów;
  • odpowiednio wykształconej kadry szkoleniowej (instruktorzy i wykładowcy);
  • lokalu o odpowiednim standardzie i wyposażeniu dydaktycznym pozwalającym na przeprowadzenie kursu;
  • odpowiedniego przebiegu szkolenia, sporządzenia dokumentacji z przeprowadzonych zajęć i egzaminów;

Pozostałe informacje na temat organizatorów szkoleń BHP oraz wymagań odnaleźć można w artykułach 4 i 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r.

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie