Nowe szkolenie: Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej

Miło nam poinformować, że do naszej oferty dodaliśmy nowe szkolenie

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej


W szkoleniu znajdą Państwo następujące treści:

  • Wprowadzenie do pierwszej pomocy (df., łańcuch ratunkowy, bezpieczeństwo osoby udzielającej p pomocy, przepisy prawne a p pomoc, p pomoc w czasie pandemii oraz kwestia zgłaszania wypadku służbom ratowniczym)
  • Postępowanie z osobą nieprzytomną (resuscytacja, użycie AED, osoba nieprzytomna oddychająca, p pomoc w zawale serca i udarze mózgu, porażenie prądem, ocena funkcji życiowych)
  • Oparzenia, zadławienia, złamania i atak epilepsji (oparzenia termiczne i chemiczne, atak epilepsji, zadławienia w tym zadławienie dziecka i samopomoc w zadławieniu, proste złamanie ręki)
  • Rany i krwotoki (rana z ciałem obcym, krwawienie z nosa, krwotok zewnętrzny, ból i omdlenie jako skutek urazu)
  • Pierwsza pomoc w zakładach pracy (zagadnienia nieomówione wcześnie, a mogące częściej wydarzyć się w zakładzie pracy: stłuczenia, wstrząśnienie mózgu, zatrucie, zranienie ostrym narzędziem, zakłucie, amputacje, apteczka pierwszej pomocy - jej dostępność i wyposażenie)
  • Pierwsza pomoc ofiarom wypadków drogowych (zabezpieczenie miejsca wypadku, apteczka samochodowa i jej wyposażenie, krwotok wewnętrzny, urazy głowy oraz kręgosłupa)
  • Pierwsza pomoc w warunkach terenowych (podtopienia, udar cieplny, hipotermia, odmrożenia, wstrząs anafilaktyczny - ukąszenie przez pszczołę, ukąszenie przez żmiję, pogryzienie przez psa, zestaw pierwszej pomocy w terenie, improwizowana pierwsza pomoc - gdy brakuje podstawowych środków opatrunkowych lub gdy sytuacja jest mocno nietypowa)

Zapraszamy do współpracy :)

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie