Przygotowanie oceny ryzyka

Zanim przystąpi się do oceny ryzyka zawodowego należy zebrać jak najbardziej dokładne informacje na temat analizowanego stanowiska pracy. Kierownicy powinni wiedzieć, jakie konkretnie czynności wykonuje się na danym stanowisku.

Omówienie zagadnień związanych z ryzykiem zawodowym stanowi bardzo ważny element każdego szkolenia bhp. W czasie kursów bhp dowiadujemy się jednak, że ocena ryzyka zawodowego wymaga uprzedniego, bardzo szczegółowego przygotowania. Konieczne jest zebranie bardzo szczegółowych informacji na temat zadań, które wykonuje się na analizowanym stanowisku pracy. W tym celu można zapoznać się z opinią kierownika, który powinni konkretnie wiedzieć, jakie zadania i czynności wykonuje pracownik na danym stanowisku, czy są one wykonywane stale, okresowo czy sporadycznie. Należy ustalić, w jaki sposób wykonuje się poszczególne czynności oraz w jakim miejscu pracy. Dla oceny ryzyka zawodowego należy także ustalić, w jakie narzędzia, maszyny oraz urządzenia techniczne jest wyposażone dane stanowisko pracy. Koniecznie jest wskazanie na stosowane środki ochronne. Oceniając ryzyko należy także wziąć pod uwagę wymagania przepisów prawnych i norm dotyczących danego stanowiska. Trzeba zwrócić uwagę na: wypadki oraz choroby zawodowe, do których doszło w przeszłości, uciążliwości procesu pracy (np. wymuszona pozycja ciała) oraz na samych pracowników (czy są to kobiety w ciąży, osoby niepełnosprawne itp.).

Obejrzyj film, który zapozna przybliża powyższe zagadnienia:

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie