Pierwsza pomoc - ciało obce w ranie

Darmowy film edukacyjny - rana z ciałem obcym

Film można bezpłatnie publikować na stronach internetowych, wykorzystywać jako materiały uzupełniające do prowadzenia szkoleń wstępnych oraz tradycyjnych szkoleń okresowych BHP oraz wykorzystywać w celu rozpowszechniania wiedzy na temat pierwszej pomocy.

UWAGA: zabrania się wykorzystywania filmów do prowadzenia szkoleń online, w tym do organizowania szkoleń okresowych BHP metodą samokształcenia kierowanego.

Umieść ten film na swojej stronie internetowej!

Źródło: https://www.szkolenia-bhp24.pl/cialo-obce-w-ranie

 

Prawa autorskie:

Creative Commons 

licencja Creative Commons

Uznanie autorstwa- Bez utworów zależnych 3.0 Polska – Ta licencja zezwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie gry zarówno w celach komercyjnych, jak i niekomercyjnych, pod warunkiem zachowania jej w oryginalnej postaci (nie tworzenia utworów zależnych) oraz wskazanie autorstwa. Wskazanie autorstwa odbywa się poprzez umieszczenie informacji o źródle pod grą zamieszczoną na  stronie internetowej:

" Źródło: https://www.szkolenia-bhp24.pl/cialo-obce-w-ranie "

Zobacz także naszą grę online "pierwsza pomoc"

kliknij i zagrajKażdego roku w Unii Europejskiej ok. 500 000 umiera na skutek nagłego zatrzymania krążenia. Ta liczba mogłaby być wielokrotnie niższa, gdyby wiedza na temat ratowania życia była bardziej powszechna.

Tymczasem wciąż bardzo wiele osób w Polsce i na świecie nie zna numerów alarmowych oraz nie umie udzielać pierwszej pomocy.

Zachęcamy do przejścia gry "pierwsza pomoc". Uratuj życie w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia i sprawdź, czy pamiętasz właściwe numery alarmowe. 

Kliknij tutaj, aby przejść do strony z grą "pierwsza pomoc"...

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie