Przepisy dotyczące urlopów

Jakie przepisy dotyczą urlopów wypoczynkowych i bezpłatnych?

Jednym z podstawowych warunków zatrudnienia jest prawo do urlopu. W kodeksie pracy wskazuje się, kto i na jakich zasadach nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego.

Część szkolenia bhp poświęcona urlopom wypoczynkowym oraz bezpłatnym wzbudza zawsze bardzo duże zainteresowanie. W związku z tym każdy kurs bhp rezerwuje na omówienie tego tematu znaczną ilość czasu. Przepisy kodeksu pracy stanowią, że pracownikowi, który podejmuje swoją pierwszą pracę przyznaje się 1/12 urlopu za każdy przepracowany miesiąc. Wymiar urlopu określa się proporcjonalnie do czasu trwania umowy o pracę. Jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 20 dni. Pracownicy zatrudnieni, co najmniej 10 lat nabywają prawo do 26 dni urlopu. Zasady obliczania lat zatrudnienia wskazane są w kodeksie pracy. Każdy poziom wykształcenia ma przypisany określoną liczbę lat, które wliczają się do stażu pracy. Do tych lat dodaje się także lata pracy zawodowej. Kodeks pracy przyznaje prawo do nieprzerwanego wypoczynku trwającego 14 dni kalendarzowych, który przysługuje co najmniej raz w roku. Termin urlopu pracownika zostaje ustalony przez pracodawcę w planie urlopów. Zaległy urlop należy wykorzystać do końca września roku następnego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, co przepisy mówią o urlopach bezpłatnych, obejrzyj poniższy film, będący częścią naszych szkoleń BHP online.

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie