Przepisy BHP - pomieszczenia pracy

Szczegółowe przepisy dotyczące pomieszczeń pracy znajdują się w różnych rozporządzeniach wykonawczych do kodeksu pracy. Zaś sam kodeks pracy nakłada na pracodawców i kierowników obowiązek znajomości owych przepisów.

Klasyfikacja pomieszczeń pracy pozwala wyróżnić pomieszczenia stałej pracy oraz pomieszczenia pracy czasowej. W czasie szkolenia bhp mówi się o tym, że pomieszczenia pracy stałej to takie pomieszczenia, w których łączny czas przebywania pracownika w ciągu jednej doby wynosi, co najmniej 4 godziny. Pomieszczenia te muszą się znajdować ponad powierzchnią gruntu. Muszą mieć naturalne oświetlenie oraz muszą mieć akceptację Sanepidu  oraz PIPu. Z kolei pomieszczenia pracy czasowej to takie pomieszczenia, w których łączny czas przebywania jednego pracownika w czasie jednej doby 2-4 godzin. Każdy kurs bhp, który podejmuje tematykę pomieszczeń pracy jest bardzo przydatny. Znajomość zagadnień związanych z tą tematyką pozwala na prawidłowe przygotowanie pomieszczeń biurowych. Sale konferencyjne będzie można umieścić w piwnicy budynku, gdzie nie ma okien, zaś pomieszczenia dla pracowników na wyższych kondygnacjach budynku tak, aby miały zapewniony dostęp naturalnego światła słonecznego. W szczegółowych przepisach można znaleźć instrukcje na temat wymiaru powierzchni i kubatury pomieszczeń biurowych. Na jednego pracownika trzeba zapewnić 2 m2 podłogi niezajętej przez meble i sprzęt oraz 13 mwolnej przestrzeni w pomieszczeniu.

Film BHP, który wprowadza w tą tematykę:

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie