Kodeksowa ochrona pracowników

Przepisy kodeksu pracy z jednej strony nakazują równe traktowanie pracowników i zakazują dyskryminacji. Z drugiej zaś strony obejmują szczególną ochroną określone grupy pracowników, do których można zaliczyć osoby niepełnosprawne, kobiety oraz pracowników młodocianych.

Każdy uczestnik szkolenia bhp jest informowany o tym, że pracodawca musi traktować równo pracowników oraz o tym, że istnieje zakaz dyskryminacji. Jednocześnie każdy kurs bhp wskazuje, że pewne kategorie pracowników, takie jak kobiety, osoby niepełnosprawne czy pracownicy młodociani są objęte szczególną ochroną kodeksową. Warto zauważyć, że nakaz równego traktowania przy zatrudnianiu oraz zakaz dyskryminacji nie oznaczają, że każdy pracownik może być zatrudniony od pracy na każdym stanowisku. Pracodawca, który zatrudnia powyżej 20 pracowników jest zobowiązany do stworzenia regulaminu pracy, w którym powinien się znaleźć wykaz prac, które są zabronione kobietom oraz wykaz prac, które są zabronione pracownikom młodocianym. Przepisy kodeksu pracy zabraniają zatrudniania kobiet na takich stanowiskach, które odznaczają się szczególną szkodliwością lub szczególną uciążliwością dla zdrowia. Przepisy te stosuje się także analogicznie w przypadku zatrudniania osób młodocianych oraz osób niepełnosprawnych na różnych stanowiskach.

Obejrzyj film video, aby zapoznać się z tą tematyką:

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie