Środki ochrony indywidualnej

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek nieodpłatnego zapewnienia pracownikom środków ochrony indywidualnej. Nie wywiązanie się z tego obowiązku stanowi naruszenie praw pracownika i jest zagrożone karą grzywny.

Zagadnienia związane ze środkami ochrony indywidualnej stanowią jeden z tematów, który jest omawiany w czasie szkolenia bhp. Prowadzący kurs bhp informuje pracowników, iż pracodawca jest zobowiązany do dostarczenia pracownikom nieodpłatnych środków ochrony indywidualnej. Nie dostarczenie tych środków lub też dostarczenie środków, które nie mają wymaganych certyfikatów jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika i jest zagrożone karą grzywny. Środki ochrony indywidualnej są definiowane jako urządzenia lub  wyposażenie przewidziane do noszenia lub trzymania przez użytkownika celem jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń, które mogą mieć wpływ na jego bezpieczeństwo i zdrowie. Przykładami środków, które służą ochronie indywidualnej głowy mogą być okulary ochronne, zatyczki do uszu, kaski oraz wkładki przeciwhałasowe. Środki, które służą ochronie indywidualnej korpusu oraz kończyn to m.in. ochraniacze, kombinezony gazoszczelne czy też szelki do pracy na wysokościach. Pracownicy są zobowiązani do używania środków ochrony indywidualnej zgodnie z ich przeznaczeniem. 

Poniższy film BHP pomoże ci zgłębić wiedzę na temat środków ochrony indywidualnej.

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie