Środki ochrony indywidualnej (SOI) ? kluczowy aspekt bezpieczeństwa pracownika

17.05.2024
Środki ochrony indywidualnej (SOI) ? kluczowy aspekt bezpieczeństwa pracownika

Co to są środki ochrony indywidualnej?

Środki ochrony indywidualnej (SOI) to urządzenia lub wyposażenie przewidziane do noszenia lub trzymania przez użytkownika w celu ochrony przed różnymi zagrożeniami związanymi z pracą. Kodeks pracy jednoznacznie nakłada na pracodawcę obowiązek nieodpłatnego dostarczania pracownikom środków ochrony. Jest to kluczowy aspekt zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy.Jakie środki ochrony indywidualnej należy stosować?

Omawiane zagadnienia są często poruszane podczas szkoleń BHP. Pracownicy podczas tych kursów dowiadują się, że pracodawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej. Niedostarczenie lub dostarczenie ich bez wymaganych certyfikatów stanowi naruszenie praw pracownika, co grozi karą grzywny, a także zagrożeniem zdrowia lub życia.

Stosowanie środków ochrony indywidualnej jest w pewnym sensie ostatecznością, dlatego że stosuje się je jedynie wtedy, gdy nie da się wyeliminować zagrożeń lub zastosować tzw. środków ochrony zbiorowej. 

Przykłady środków ochrony indywidualnej

Ochrona głowy: okulary ochronne, kaski, zatyczki do uszu czy wkładki przeciwhałasowe stanowią niezbędny sprzęt do ochrony głowy przed różnymi zagrożeniami.

Ochrona korpusu i kończyn: ochraniacze, kombinezony gazoszczelne czy szelki do pracy na wysokościach to przykłady środków ochrony, które zabezpieczają korpus i kończyny pracownika.

Zobowiązania firmy i pracodawcy - jakie środki ochrony indywidualnej należy stosować?

Firmy powinny skonsultować dobór środków ochrony indywidualnej z przedstawicielami pracowników oraz opracować pisemne zasady wyposażania pracowników w powyższe środki. Ważnym aspektem jest też odpowiednie przeszkolenie pracowników z instrukcji ich używania. 

Pracownicy z kolei są zobowiązani do używania tych środków zgodnie z ich przeznaczeniem. Podczas szkoleń BHP przekazywane są istotne informacje dotyczące poprawnego korzystania z poszczególnych środków oraz konsekwencji ich niewłaściwego stosowania.

Firmy powinny pamiętać także o tym, by regularnie wymieniać/serwisować używane przez pracowników środki ochrony indywidualnej.

Warto podkreślić, że środki ochrony indywidualnej mają nie tylko zabezpieczać pracowników przed ewentualnymi zagrożeniami, ale także przyczyniać się do budowania świadomości i kultury bezpieczeństwa w miejscu pracy. Dlatego też wybór odpowiednich środków ochrony, dostosowanych do specyfiki wykonywanej pracy, jest kluczowy dla skutecznej ochrony pracowników.

 

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie