Szkolenia BHP - gdzie znaleźć podstawowe informacje?

Szkolenia BHP są nieodzowną częścią działalności każdej firmy. Ważne jest, więc aby przeprowadzane były przez wykwalifikowane osoby, a przede wszystkim w oparciu o wydane przez organy państwowe rozporządzenia. Zasady przeprowadzania szkoleń BHP określa rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku. Przywołany dokument zawiera informację na temat szczegółowych zasad przeprowadzania szkoleń. Dotyczyć mają one bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Rozporządzenie zawiera także informacje na temat zakresu szkolenia BHP oraz treści, jakie ma obejmować kurs. Wspomniano także o sposobie jego realizacji oraz sporządzaniu odpowiedniej dokumentacji. Dokument informuje również pracownika i pracodawcę o sytuacji, jaka musi zajść, aby można było zrezygnować z przeprowadzania kursu BHP. Rozporządzenie zawiera kilka definicji, których odpowiednie zrozumienie pomaga w jego poznaniu:

 • instruktaż- szkolenie, o długości nie krótszej niż 90 minut. Ma na celu nabycie lub zwiększenie umiejętności dotyczących zasad BHP;
 • jako jednostkę prowadzącą szkolenie BHP rozumie się:
  • szkołę ponadgimnazjalną
  • szkołę wyższą i inne placówki naukowe
  • placówki kształcenia: praktycznego, ustawicznego
  • stowarzyszenie
  • osobę prawną lub fizyczną o ile prowadzi ona działalność oświatową
  • kurs- to szkolenie trwające na dystansie nie krótszym niż 15 godzin lekcyjnych. Cechą charakterystyczną są zajęcia teoretyczne i praktyczne. Podobnie jak instruktaż kurs ma na celu zdobycie lub zaktualizowanie wiedzy na temat BHP;
  • przygotowanie dydaktyczne- obejmuje informacje na temat odpowiedniego przygotowania osób przeprowadzających szkolenia BHP;
  • samokształcenie kierowane- określa formę, w jakiej przeprowadzany jest kurs BHP. Wskazuje reguły przekazu materiałów oraz osoby spełniające funkcję wykładowców rozwiewających pojawiające się wątpliwości;
  • seminarium – szkolenie trwające nie mniej niż 5h lekcyjnych. Ma na celu zdobycie, zwiększenie lub aktualizację wiedzy na temat bezpieczeństwa i higieny pracy.

Więcej szczegółów znajduje się w artykule 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku dotyczącego zasad przeprowadzania szkoleń BHP. Kliknij tutaj, aby pobrać tekst jednolity.

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie