Zdrowe i bezpieczne warunki pracy

Praca w bezpiecznych warunkach jest jednym z kluczowych czynników, które decydują o zdrowiu pracowników. Aby zapewnić zdrowe i bezpieczne warunki pracy należy zidentyfikować ryzyko związane z pracą na danym stanowisku oraz podjąć próbę jego eliminacji.

Zdrowe i bezpieczne warunki pracy umożliwiają utrzymanie ryzyka zawodowego na akceptowalnym poziomie. Warunki pracy są rozumiane jako pomieszczenia pracy łącznie z całą infrastrukturą, wyposażeniem oraz maszynami i urządzeniami, które się w nich znajduje.

Pracodawca musi zadbać o to, aby maszyny i urządzenia, które znajdują się na terenie zakładu pracy były bezpieczne i zdrowe dla pracownika. Do maszyn i urządzeń zalicza się nie tylko te przemysłowe, ale także te powszechnie używane, takie jak telefon komórkowy, komputer a nawet samochód służbowy.

Wszystkie szkolenia bhp kładą także duży nacisk na bezpieczne i zdrowe zachowania pracowników. Nieostrożność, lekkomyślność i naruszanie zasad bezpieczeństwa pracy przez pracowników może doprowadzić do bardzo poważnych wypadków.

Pracodawca zobowiązany jest także do podejmowania działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej, o czym mówi każdy kurs bhp dla pracodawców. Pracownicy, co kilka lat muszą przechodzić badania lekarskie w czasie, których możliwa jest kompleksowa ocena stanu ich zdrowia.

Wszystkie wymienione wyżej czynniki decydują o wielkości ryzyka zawodowego. Pracodawca powinien umiejętnie nimi zarządzać. Instrumentem przydatnym do tego celu może się okazać tzw. piramida bezpieczeństwa.

Zobacz film poświęcony tym zagadnieniom i dowiedz się więcej.

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie