Instruktaż, kurs, samokształcenie...

Jakie są rodzaje szkoleń z dziedziny BHP?

Instruktaż jest rodzajem szkolenia. Wymaga się aby czas jego trwania był nie krótszy niż 90 minut. Głównym celem instruktażu jest zdobycie wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Wśród pozostałych celów warto nadmienić: aktualizację oraz poszerzenie wiedzy na temat BHP. Po jego odbyciu posiadamy również wiedzę na temat zasad panujących na terenie zakładu oraz organizacji swoich obowiązków na piastowanym stanowisku.

Kurs jest bardziej rozbudowaną formą instruktażu. Powinien trwać minimum 15 godzin lekcyjnych. W czasie kursu BHP wymagane jest przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych. Cele takiego przedsięwzięcia są podobne jak w przypadku opisywanego wcześniej instruktażu.

Samokształcenie jest formą zdobywania wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa i higieny pracy dzięki materiałom przekazanym przez osobę przeprowadzającą szkolenie BHP. Mają one zwykle charakter multimedialny, formę drukowaną lub elektroniczną. Pracownik sam zdobywa wiedzę mając jednocześnie możliwość konsultacji z prowadzącym szkolenie.

Seminarium to forma dłuższa niż instruktaż, a krótsza niż szkolenie. Czas trwanie to przynajmniej 5 godzin szkolnych. Cele seminarium są identyczne jak w przypadku dwóch wcześniej opisywanych form.

Więcej informacji na temat opisywanych pojęć przeczytać można w artykule 1a rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. dotyczącego zasad przeprowadzania szkoleń BHP.

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie