Instruktaż ogólny BHP

Czym jest instruktaż ogólny BHP?

Szkolenie BHP e-learning Szkolenie wstępne BHP jest prowadzone metodą instruktażu. Posiada ono ściśle ustalony program dostosowany do danej grupy lub stanowiska. Obejmuje ono dwa etapy.

Pierwszy z nich to instruktaż ogólny. W tej części uczestnicy szkolenia BHP zdobywają wiedzę na temat podstawowych zasad higieny i bezpieczeństwa. Odnosi się to do przepisów Kodeksu Pracy, regulaminów, układów zbiorowych. Dodatkowo zapoznają się z zasadami panującymi na terenie zakładu pracy, postępowaniem w przypadku wypadku oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Jeśli chodzi o przepisy związane z przeprowadzaniem instruktażu ogólnego, to musi on być zrealizowany przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania swoich zadań. Dotyczy to zarówno pracowników, praktykantów jak i stażystów. Instruktaż ogólny ma za zadanie przygotować kursantów do praktycznej nauki zawodu.

Kto prowadzi instruktaż ogólny?

Zajęcia powinna zrealizować osoba z odpowiednimi uprawnieniami do przeprowadzania szkoleń BHP w tym zakresie - "behapowiec" sprawujący nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy w firmie. W skrajnych przypadkach uczynić to może pracodawca lub osoba przez niego wyznaczona, jednak osoba prowadzącego powinna zapewniać właściwą realizację zagadnień związanych z instruktażem ogólnym. Dodatkowo wymagane jest ważne  i aktualne zaświadczenie o ukończeniu przez prowadzącego szkolenia BHP. Po zakończeniu instruktażu ogólnego w karcie szkolenia wstępnego pracownika powinna znaleźć się pisemna adnotacja na ten temat.

Jeśli nie wiemy jak powinien wyglądać wzór karty szkolenia wstępnego znajdziemy go w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. dotyczącego zasad przeprowadzania szkoleń BHP. Również tam w artykułach 8, 9, 10 i 12 więcej szczegółów na temat instruktażu ogólnego.

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie