Instruktaż ogólny – program

Jaki jest program instruktażu ogólnego BHP?

BHP szkolenie online Celem tego instruktażu, będącego elementem szkolenia wstępnego BHP, jest zaznajomienie pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Osoby biorące udział w kursie mają poznać zasady BHP panujące na terenie zakładu oraz czynności, jakie należy podjąć w przypadku wypadku. Szkolenie kierowane jest do osób, które dopiero rozpoczynają pracę w danej firmie. Kurs powinien mieć charakter instruktażu o ściśle ustalonym ramowym programie. Przebieg szkolenia oraz poruszane przez organizatora kwestie powinny być dostosowane do rodzaju wykonywanej przez pracowników pracy. W trakcie należy używać środków dydaktycznych prezentujących różne sytuacje i zagrożenia. Zazwyczaj są to materiały prezentowane w formie multimedialnej. Należy również zaznajomić pracowników ze środkami i zasadami udzielania pierwszej pomocy.

 

Szczegółowy plan szkolenia powinien prezentować w różnym wymiarze czasowym takie informacje jak:

  • ogólne dane na temat bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • obowiązki i uprawnienia pracodawcy w dziedzinie BHP;
  • konsekwencje za złamanie zasad BHP przez pracownika;
  • sposoby zachowania na terenie firmy;
  • zagrożenia dla życia i zdrowia na terenie zakładu, czynności zapobiegawcze;
  • zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń;
  • sposoby przydziału odzieży ochronnej;
  • zasady utrzymywania porządku na stanowisku i jego wpływ na wykonywanie czynności;
  • postępowanie w przypadku pożaru, wypadku na terenie zakładu pracy;
  • udzielanie pierwszej pomocy oraz prawo do opieki lekarskiej.

Dodatkowe informacje na temat programu instruktażu ogólnego można odnaleźć w pkt. I załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. dotyczącego zasad przeprowadzania szkoleń BHP.

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie