Instruktaż stanowiskowy BHP

Przepisy dot. instruktażu stanowiskowego

Szkolenie BHP elearningDrugim z etapów szkolenia wstępnego jest instruktaż stanowiskowy, który odbywa się przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy. Celem tej części jest zapoznanie uczestników z czynnikami mającymi wpływ na wykonywanie pracy na danym stanowisku. To tutaj zdobywają wiedzę na temat mogących pojawić się zagrożeń. Kursanci uczą się jak bezpiecznie wykonywać swoje obowiązki w miejscu pracy oraz w jaki sposób chronić się przed potencjalnymi wypadkami.

Obowiązkiem przejścia instruktażu stanowiskowego objęci są:

  • pracownicy piastujący stanowiska narażone na działanie szkodliwych i uciążliwych czynników dla zdrowia;
  • pracownicy, którzy mają zostać przeniesieni na stanowisko, gdzie występuje zagrożenie dla zdrowia w czasie pracy;
  • uczniowie i studenci odbywający w zakładzie praktykę

Rozporządzenie w sprawie szkoleń BHP jasno wskazuje, że jeżeli pracownik wykonuje swoje obowiązki na kilku stanowiskach to dla każdego z osobna musi on przejść instruktaż stanowiskowy.

Obowiązek ponownego przeprowadzenia szkolenia następuje także w momencie zmian zachodzących na stanowisku pracy. Mowa tutaj o pojawieniu się substancji szkodliwych dla zdrowia pracownika, niebezpiecznych narzędzi czy urządzeń. Program instruktażu stanowiskowego powinien być wówczas dostosowany do zmian, które zaszły od momentu ostatniego aktualnego szkolenia. Czas trwania instruktażu nie jest ściśle ustalony i zależy przede wszystkim od doświadczenia pracowników, rodzaju wykonywanej pracy oraz stanowisk, które zajmują.

Kto udziela instruktażu stanowiskowego?

Szkolenie powinien przeprowadzić pracodawca lub osoba przez niego wyznaczona o ile posiada odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania instruktażu stanowiskowego. Najczęściej taką osobą jest bezpośredni przełożony pracownika. Każdy instruktaż powinien kończyć się sprawdzianem umiejętności. Tylko pozytywne jego zaliczenie daje możliwość pracy na stanowisku, którego dotyczył. Ukończenie szkolenia stanowiskowego jest odnotowywane w karcie szkolenia wstępnego BHP. Informacje na temat jej wyglądu znajdują się w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. dotyczącego zasad przeprowadzania szkoleń BHP. Również tam w artykułach 11 i 12 więcej szczegółów na temat instruktażu stanowiskowego.

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie