Kara pieniężna dla pracownika a Kodeks pracy

Wynagrodzenie za pracę może być pomniejszone przez pracodawcę tylko o następujące należności:
  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
  • zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
  • kary pieniężne przewidziane w art. 108 Kodeksu pracy.

Źródło:
https://kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/odpowiedzialnosc_prawa_i_obowiazki/5241774,Kara-pieniezna-dla-pracownika.html

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie