Kurs BHP - kierownicy i pracodawcy

Jak wygląda szkolenie okresowe BHP dla pracodawców?

Szkolenie tego typu przeznaczone jest w szczególności dla pracodawców pełniących jednocześnie funkcje kierownicze oraz innych osób zajmujących takie stanowiska jak: mistrz, brygadzista, kierownik.  Dopuszczalna forma szkolenia tego typu to kurs, seminarium lub samokształcenie. Program powinien być opracowany przez organizatora. Wymaga się zastosowania odpowiednich materiałów szkoleniowych: filmów, prezentacji multimedialnych. W przypadku samokształcenia materiały te powinny być przekazane każdemu uczestnikowi w celu łatwego przyswojenia wiedzy zawartej w programie.

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy na temat zagrożeń pojawiających się w czasie pracy, kształtowania warunków stanowiskowych pozwalających na ich uniknięcie oraz poznanie sposobów ochrony indywidualnej i grupowej pracowników.

Ramowy program szkolenia BHP dla pracodawców

Ramowy program szkolenia obejmuje zagadnienia związane z:

  • ogólnymi regulacjami prawnymi odnośnie zasad BHP;
  • identyfikacją zagrożeń, analizą i oceną ryzyka;
  • sposobami organizacji stanowiska zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • wypadkami w czasie pracy, profilaktyką, rozpoznawaniem chorób zawodowych, prezentacją przykładowych błędów w trakcie pracy prowadzących do ich powstania;
  • właściwą organizacją szkoleń BHP oraz sposobami popularyzacji zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie zakładu;
  • pierwszą pomocą w momencie wypadku lub zagrożenia;
  • ekonomicznymi skutkami błędów w organizacji stanowiska pracy

Dodatkowe informacje na temat okresowych kursów BHP dla kierowników znajdują się w pkt. IV załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r.

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie