Obowiązek szkolenia BHP

Kto musi przejść okresowy kurs BHP?

Szkolenie BHP jest ważne przez ustalony czas, stąd też w pewnym momencie pojawia się konieczność aktualizacji oraz poszerzenia wcześniej zdobytej wiedzy. Służą temu okresowe szkolenia BHP. Mają one na celu nie tylko aktualizację wiedzy, ale również zapoznanie pracowników z nowymi rozwiązaniami wprowadzonymi na terenie firmy. Szkoleniom tym podlegają:

  • pracodawcy oraz kadra kierownicza zarządzająca pozostałymi pracownikami firmy;
  • osoby wykonujące swoje zadania na stanowiskach robotniczych;
  • osoby odpowiedzialne za projektowanie oraz konstruowanie maszyn działających na terenie firmy;
  • pracownicy odpowiedzialni za sprawdzanie przestrzegania przez osoby znajdujące się na terenie zakładu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • pracownicy biurowi oraz pozostałe osoby o ile w miejscu wykonywania pracy pojawia się zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika.

Więcej informacji na temat okresowych szkoleń BHP znajduje się w artykule 14 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. dotyczącego zasad przeprowadzania kursów BHP.

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie