Prace w przestrzeniach zamkniętych i niebezpiecznych – obowiązki pracodawcy - Szkolenia BHP online - kurs BHP e-learning przez internet
Znajdujesz się w: www.szkolenia-bhp24.pl AktualnościPrace w przestrzeniach zamkniętych i niebezpiecznych – obowiązki pracodawcy

Prace w przestrzeniach zamkniętych i niebezpiecznych – obowiązki pracodawcy

14.06.2019
Stosownie do § 81 r.b.h.p. lex-dz-u-2003-169-1650-t-j-ogolne-przepisy-2 pracodawca organizujący prace szczególnie niebezpieczne powinien określić szczegółowe wymagania bhp przy wykonywaniu tych prac oraz zapewnić:
1) stały nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób;
2) odpowiednie środki zabezpieczające;
3) instruktaż pracowników obejmujący co najmniej:
– imienny podział pracy,
– kolejność wykonywania zadań,
– wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach.
Podczas wykonywania prac w przestrzeniach zamkniętych pracodawca ma obowiązek zapewnić stały nadzór.
Osoba wydająca polecenie wykonania takiej pracy powinna sprawdzić, czy przygotowania organizacyjne i techniczne zapewniają bezpieczeństwo pracownikom podczas wykonywania pracy.

Bezpośrednio przed przystąpieniem pracowników do pracy w zbiorniku osoba kierująca pracownikami jest obowiązana poinformować ich o:
– zakresie pracy, jaką mają wykonać,
– rodzaju zagrożeń, jakie mogą wystąpić,
– niezbędnych środkach ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz o sposobie ich stosowania,
– sposobie sygnalizacji między pracującymi wewnątrz zbiornika a asekurującymi ich na zewnątrz zbiornika,
– postępowaniu w razie wystąpienia zagrożenia.

Źródło: https://bhp.org.pl/prace-w-przestrzeniach-zamknietych-i-niebezpiecznych/
Zobacz wszystkie aktualności