Programy szkoleń BHP

Jakie przepisy nakazują tworzenie programów kursów BHP?

Szkolenie BHP przez internet Przebieg szkolenia BHP, poruszane zagadnienia, sposób realizacji oraz czas jego trwania powinien być ustalony przez pracodawcę lub w porozumieniu z jednostką organizacyjną, jeżeli to ta w jego imieniu będzie przeprowadzać szkolenie.

Program kursu BHP oraz kolejne jego etapy należy ściśle dostosować do rodzaju pracy wykonywanej przez uczestników szkolenia. Cele tego przedsięwzięcia muszą być zgodne z wymaganiami opisanymi w artykule 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r.

Należy również pamiętać, aby przeprowadzić kurs w oparciu o ramowe programy szkolenia. Znajdują się one w załączniku nr I do wspomnianego wcześniej rozporządzenia. Pokrótce, określają one zagadnienia, jakie należy poruszyć na szkoleniu, kolejność omawiania oraz wymiar czasowy dla poszczególnych etapów.

Programy szkoleń BHP oraz dokumentacja

Pracodawca powinien pamiętać o zachowaniu programu oraz dokumentacji z przeprowadzonego kursu. Dokumenty te są potwierdzeniem przeszkolenia pracowników w dziedzinie przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Na wypadek kontroli są podstawą do potwierdzenia posiadania przez pracowników ukończonego szkolenia BHP wstępnego lub okresowego.

Szczegółowe informacje na temat przepisów przeprowadzania szkoleń BHP oraz ramowych programów kursów znajdują się w artykule 7 oraz załączniku nr 1 do nadmienionego wyżej rozporządzenia z dnia 27 lipca 2004r.

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie