Przepisy: szkolenia bhp

Rozporządzenie Ministra Pracy i Gospodarki z dnia 27 lipca 2004 roku nakłada na pracowników obowiązek przechodzenia okresowego szkolenia BHP. Jednocześnie rozporządzenie to dopuszcza możliwość odbywania szkolenia online dla wszystkich pracowników zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych.

Każdy pracownik raz na jakiś czas musi przechodzić okresowe szkolenie bhp. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych muszą brać udział w tradycyjnych kursach bhp. Zaś pracownicy, którzy są zatrudnienie na stanowiskach nierobotniczych mają możliwość skorzystania ze szkoleń online. Pierwsze szkolenie kierownika powinno się odbyć ciągu 6 miesięcy od dnia objęcia przez niego stanowiska. W przypadku pozostałych pracowników pierwsze szkolenie powinno się odbyć w ciągu 12 miesięcy od dnia zatrudnienia. Pracownicy wykonujący prace szczególnie niebezpieczne powinni odbyć kolejne szkolenie przed upływem roku. Pozostali robotnicy przed upływem 3 lat. Kierownicy, pracodawcy oraz inżynierzy powinni odbyć szkolenie do 5 lat od daty poprzedniego szkolenia. Pracownicy administracyjno-biurowi oraz inni pracownicy nie zatrudnieni na stanowiskach robotniczych powinni przechodzić kolejne szkolenie bhp co 6 lat. Czas trwania szkolenie także jest zróżnicowany w zależności od tego, jakie stanowisko zajmuje dany pracownik.

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie