Szkolenie okresowe BHP - co ile?

Jak często organizuje się kursy BHP?

BHP szkolenieSzkolenia okresowe BHP przeprowadza się co kilka lat. Dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przynajmniej raz na trzy lata. W przypadku stanowisk szczególnie niebezpiecznych instruktaż powinno przeprowadzać się przynajmniej raz w roku. W przypadku kadry kierowniczej, pracodawców oraz osób odpowiedzialnych za konstrukcję maszyn i urządzeń szkolenie przeprowadzone powinno być minimum raz na pięć lat. Jeszcze rzadziej odbywać powinien się kurs okresowy BHP dla osób zatrudnionych na stanowiskach biurowych (nierobotniczych) – raz na 6 lat. Częstotliwość oraz formę szkolenia ustala pracodawca wraz z pracownikami. Wiele powinno zależeć od rodzaju wykonywanej pracy oraz warunków, w jakich się ją odbywa. Szkolenia można organizować częściej niż mówią o tym przepisy, jednak nie rzadziej.

Kiedy pierwsze szkolenie okresowe?

Pierwsze szkolenia okresowe pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych powinni przejść po ok. 6 miesiącach od zatrudnienia. Dla pozostałych stanowisk objętych programem szkoleniowym okres ten wynosi rok. Istnieje możliwość zwolnienia osoby z przechodzenie kursu okresowego, jeżeli posiada ona ważne zaświadczenie uzyskane u poprzedniego pracodawcy lub gdy ukończyła szkolenie dla innego stanowiska jednak jego program pokrywa się z tym, w którym miałaby obecnie brać udział.

Więcej informacji na temat częstotliwości przeprowadzania szkoleń znaleźć można w artykule 15 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. dotyczącego zasad przeprowadzania szkoleń BHP.

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie