Szkolenie BHP - ile ważne?

Zastanawiasz się, ile ważne jest szkolenie okresowe BHP?

To, jak długo ważne jest szkolenie bhp, wynika z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r.) z późniejszymi zmianami.

Długość ważności szkoleń bhp jest następująca:

  • robotnicy na stanowiskach, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, nie rzadziej niż raz w roku,
  • pozostali robotnicy- nie rzadziej niż raz na 3 lata,
  • osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści - nie rzadziej niż raz na 5 lat,
  • pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji - nie rzadziej niż raz na 5 lat,
  • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby - nie rzadziej niż raz na 5 lat,
  • pracownicy administracyjno-biurowi i inni nierobotniczy - nie rzadziej niż raz na 6 lat.

 

 

PROMOCJA - DARMOWE SZKOLENIE OKRESOWE BHP ONLINE!

 

 

 

PRZEPISY

Przygotowaliśmy tekst ujednolicony Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r.).

Jak wiadomo, nie został opublikowany tekst jednolity rozporządzenia w sprawie szkoleń BHP. Dlatego postanowiliśmy przygotować dla naszych klientów oraz internautów tekst ujednolicony. 

Tekst zawiera: rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP (DZIENNIK USTAW Z 2004 R. NR 180 POZ. 1860) wraz z naniesioną treścią rozporządzenia zmieniającego (DZIENNIK USTAW Z 2007 R. NR 196 POZ. 1420).

 

Pobierz plik 

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie