Szkolenie BHP dla pracodawców

Szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania BHP

Szkolenie tego typu jest kierowane do pracodawców, którzy na terenie zakładu będą odpowiedzialni za zadania służby BHP. Kurs ten umożliwia także prowadzenie i organizację szkoleń BHP dla podległych pracowników. W trakcie szkolenia pracodawcy zdobywają wiedzę i umiejętności na temat:

 • rozpoznawania zagrożeń pojawiających się w czasie pracy, ich analizy oraz potencjalnego ryzyka;
 • kontroli i oceny przestrzegania zasad BHP;
 • organizacji spotkań mających na celu poprawę bezpieczeństwa pracowników;
 • sposobów ograniczenia szkodliwego oddziaływania czynników zewnętrznych na zdrowie pracowników;
 • potencjalnych wypadków, zasad postępowania, rozpoznawania chorób zawodowych;
 • formy organizacji szkoleń BHP;
 • metod rozpowszechniania na terenie zakładu informacji na temat zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkolenie może mieć formę kursu lub seminarium. Pokazy powinny być wzbogacone o elementy multimedialne oraz materiały edukacyjne dla kursantów tak, aby mogli w razie potrzeby wyszukać pomocne informacje i łatwiej przyswoić całą wiedzę umieszczoną w programie szkolenia.

Ramowy program szkolenia

Ramowy plan szkolenia dla pracodawców powinien obejmować takie pkt. jak:

 • rozmowa na temat regulacji prawnych dotyczących zasad BHP- w szczególności informacje na temat:
  • praw i obowiązków pracownika;
  • konsekwencji złamania przepisów BHP;
  • prawnej ochrony kobiet oraz osób nieletnich;
  • ochrony zdrowia zatrudnionych;
  • kursów w dziedzinie BHP;
  • gratyfikacji z tytułu wypadku lub uszczerbku na zdrowiu;
  • systemu nadzoru i kontroli nad pracownikami
  • prelekcja o ergonomii w modelowaniu warunków wykonywania pracy;
  • przybliżenie potencjalnych zagrożeń, sposobów ich szybkiej interpretacji, kalkulacji ryzyka;
  • prezentacja sposobów likwidacji oraz ograniczenia szkodliwej działalności czynników zewnętrznych na pracownika;
  • podanie informacji o wymaganiach związanych z zasadami BHP dla pomieszczeń w firmie;
  • analiza wypadków, pierwsza pomoc – ćwiczenia praktyczne;
  • przedstawienie sposobów działań służb odpowiedzialnych za przestrzeganie zasad BHP oraz formy organizacji szkoleń.

Szczegółowe informacje na temat przeprowadzania kursów BHP znajdują się w pkt. III załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. dotyczącego zasad przeprowadzania szkoleń BHP.

 

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie