Szkolenie BHP: pracownicy biurowi

Jak wygląda kurs BHP dla pracowników administracyjno-biurowych?

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników biurowych przeznaczone jest dla osób pracujących na stanowiskach administracyjno-biurowych i innych nierobotniczych. Obowiązkiem przejścia takiego szkolenie objete są również osoby pracujące jako specjaliści w firmach, w placówkach służby zdrowia, jednostkach oświaty, szkołach wszystkich szczebli, gdzie zajmowane stanowisko może mieć negatywny wpływ na ich zdrowie.

Przeprowadzane szkolenie ma na celu zapoznanie pracowników z:

 • mogącymi pojawić się zagrożeniami w czasie wykonywania czynności pracowniczych;
 • sposobami ochrony przed pojawiającymi się zagrożeniami;
 • metodami organizacji swojej pracy zgodnymi z przepisami BHP;
 • procesem działania w razie wypadku lub wystąpienia zagrożenia dla życia lub zdrowia

Szkolenie dla pracowników biurowo-administracyjnych może odbywać się formie instruktażu lub samokształcenia (np. online). W drugim przypadku organizator jest zobowiązany do dostarczenia uczestnikowi materiałów umożliwiających naukę we własnym zakresie. Ramowy plan szkolenia obejmuje punkty:

 • dyskusję na temat regulacji prawnych z zakresu BHP, w szczególności odnośnie:
  • obowiązków oraz praw zarówno pracowników i pracodawców w dziedzinie BHP, konsekwencje ich niedopełnienia;
  • praw kobiet i osób nieletnich;
  • świadczeń zdrowotnych, chorób i wypadków;
  • ochrony zdrowotnej dla zatrudnionych;
  • prelekcję o zagrożeniach mogących pojawić się w czasie pracy na zajmowanym stanowisku;
  • rozmowę na temat problemów pojawiających się w czasie organizacji stanowiska pracy;
  • przedstawienie zasad powstępowania w czasie wypadku, udzielanie pierwszej pomocy

Szczegółowe informacje na temat szkoleń okresowych pracowników administracyjno-biurowych znajdują się w pkt. VI załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. dotyczącego zasad przeprowadzania szkoleń BHP.

 

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie