Szkolenie BHP: robotnicy

Stanowiska robotnicze - cel szkolenia okresowego BHP

Celem szkolenia okresowego BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych jest aktualizacja i ugruntowanie wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, reguł panujących na terenie zakładu pracy, zagrożeń oraz czynności podejmowanych w momencie wypadku. Szkolenie powinno mieć formę instruktażu i stanowić pewien rodzaj dyskusji o wyżej wymienionych zagadnieniach. Należy wzbogacić ją o prezentacje multimedialne, filmy oraz czynności praktyczne.

Program szkolenia BHP dla stanowisk robotniczych

Ramowy program szkolenia powinien obejmować w różnym wymiarze czasowym takie zagadnienia jak:

  • prawo, a przepisy BHP;
  • zagrożenia na stanowisku pracy, sposoby ograniczania i unikania, włącznie ze zmianami odnośnie organizacji pracy, stosowanych maszyn, technologii produkcji, środków ochrony indywidualnej i zbiorowej;
  • postępowanie w czasie wypadku, zasady udzielania pierwszej pomocy;
  • przyczyny wypadków na stanowisku pracy, profilaktyka oraz zapobieganie

Szczegółowe informacje na temat długości trwania poszczególnych etapów szkolenia okresowego dla robotników znajdują się w pkt. V załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. dotyczącego zasad przeprowadzania szkoleń BHP.

 

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie