Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP - co zawiera?

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dotyczącego zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawiera informację na temat:

  • pracownika: imię, nazwisko, datę urodzenia;
  • rodzaju ukończonego szkolenia, formy jego realizacji;
  • organizatora szkolenia, daty przeprowadzenia;
  • celu szkolenia.

Każde zaświadczenie powinno również zawierać stosowną adnotację: „Zaświadczenie wydano na podstawie § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.) „.

Nie należy zapominać o dacie wystawienia, numerze zaświadczenia wg rejestru oraz podpisie i pieczęci osoby przeprowadzającej szkolenie. W dalszej kolejności powinniśmy zamieścić informacje odnośnie: tematu szkolenia BHP oraz wymiaru czasowego kursu czyli liczby godzin teoretycznych i praktycznych.

Po szczegółowe informacje odsyłam do załącznika nr 3 dołączonego do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. dotyczącego zasad przeprowadzania szkoleń BHP.

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie