Szkolenie okresowe: służba BHP

Szkolenie okresowe dla służby BHP

Szkolenie przeznaczone dla służb BHP oraz osób odpowiedzialnych za wykonywanie należących do nich obowiązków. Ma na celu poszerzenie wiedzy oraz aktualizację informacji na temat ogólnych przepisów BHP, oceny zagrożeń i występującego w tym przypadku ryzyka oraz kryteriów organizacji pracy na stanowisku w zgodzie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Forma organizacji szkolenia: kurs, seminarium lub samokształcenie. Do prezentacji zagadnień warto wykorzystać materiały multimedialne, folie i programy komputerowe. W przypadku samokształcenia konieczne zestawy materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika. Szkolenie należy przeprowadzić według programu ramowego. Nie powinno zabraknąć informacji na temat:

  • ogólnych i szczegółowych przepisów BHP;
  • sposobów rozpoznawania i analizy pojawiających się zagrożeń;
  • metod zmniejszania szkodliwego oddziaływania czynników zewnętrznych na pracownika;
  • nowoczesnych technologii poprawiających bezpieczeństwo pracy;
  • analizy możliwych wypadków, ustalania okoliczności i przyczyn;
  • nowatorskich sposobów pracy służb BHP;
  • nowoczesnych metod w dziedzinie szkoleń BHP;
  • zasad postępowania w przypadku zagrożenia pożarowego;

Więcej informacji na temat szkoleń okresowych dla pracowników służb BHP można odnaleźć w pkt. VII załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. dotyczącego zasad przeprowadzania szkoleń BHP.

 

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie