Wypadki - zespół i protokół

Skład zespołu powypadkowego

Zespół powypadkowy składa się zawsze z 2 osób i są to pracownik służby bhp i społeczny inspektor pracy (gdy w firmie powołano służbę bhp i działają związki zawodowe). Może to być także pracodawca lub pracownik, któremu powierzono wykonywanie zadań służby bhp lub specjalista spoza zakładu pracy i przedstawiciel załogi (jeśli w zakładzie nie powołano służby bhp i nie działają związki zawodowe). Osoby te muszą spełniać wymogi formalne (ukończone niezbędne szkolenia), zgodnie z art. 237 § 1 i § 2 kp.


Zespół taki mogą także tworzyć pracodawca i specjalista spoza zakładu pracy – w przypadku, gdy w zakładzie pracy zatrudnionych jest na tyle mało pracowników, że powołanie zespołu w składzie podanym powyżej nie jest możliwe. Zespół powypadkowy może być ustalany każdorazowo przy zaistnieniu wypadku lub na stałe. Powinno to być określone na piśmie, którego kopia zostanie dołączona do dokumentacji powypadkowej. Musi on przystąpić do prac natychmiast po otrzymaniu informacji o wypadku, a koszty ustalania przyczyn i okoliczności wypadku pokrywa pracodawca.

Termin protokołu powypadkowego

Zespół powypadkowy sporządza protokół w terminie nie później niż 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku. Jeżeli ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku trwa dłużej niż 14 dni, należy podać przyczyny tego opóźnienia w protokole.

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie