Zagrożenia w pracy biurowej

Głównym źródłem zagrożeń chemicznych i biologicznych w biurze jest sam budynek oraz jego wyposażenie w sprzęty i urządzenia a także inni ludzie, którzy znajdują się w miejscu pracy.

Obowiązkowym punktem każdego szkolenia bhp jest omówienie zagadnień związanych z chemicznymi i biologicznymi zagrożeniami w biurze. W czasie kursu bhp wskazuje się na podstawowe rodzaje zagrożeń biologicznych i chemicznych, do których można zaliczyć m.in. materiały budowlane i wykończeniowe, takie jak tapety, farby, kleje, wykładziny. Zagrożeniem biologicznym i chemicznym będą także elementy podstawowego sprzętu biurowego, takie jak meble oraz urządzenia biurowe. Zagrożenia emituje także klimatyzacja i wentylacja w pomieszczeniu biurowym. Inni pracownicy, z uwagi na używane przez siebie kosmetyki, palenie papierosów oraz choroby również mogą generować zagrożenia chemiczne i biologiczne. Zdecydowanie największe niebezpieczeństwo pociąga za sobą działanie systemu wentylacyjnego i klimatyzacyjnego w pomieszczeniach biurowych. Jego nieprawidłowa eksploatacja może prowadzić do powstania całego mnóstwa drobnoustrojów, które mają szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka. Powstała nawet definicja chorego budynku, która została stworzona przez Światową Organizację Zdrowia. Według tej definicji jest to taki budynek, w którym ponad 20% osób zatrudnionych skarży się na objawy występujące w czasie godzin pracy, które jednak ustępują tuż po opuszczeniu budynku pracy. Do objawów tych można zaliczyć m.in. bóle głowy, wysuszanie śluzówek, duszności oraz senność.

Zachęcamy do obejrzenia filmu BHP, który podsumowuje powyższe kwestie:

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie