Szkolenia BHP - Oferta współpracy zredukuj koszty szkoleń BHP w Twojej firmie! - Szkolenia BHP online - kurs BHP e-learning przez internet

Szkolenia BHP - Oferta współpracy zredukuj koszty szkoleń BHP w Twojej firmie!

ZNACZĄCO ZREDUKUJ KOSZTY SZKOLEŃ BHP W TWOJEJ FIRMIE!

 • Jesteś pracodawcą lub pracujesz w służbie BHP w firmie?
 • Samodzielnie organizujesz i prowadzisz / chcesz prowadzić szkolenia okresowe BHP dla swoich pracowników?
 • Szukasz metody redukcji kosztów szkoleń?

Jeśli odpowiedziałeś TAK na wszystkie 3 pytania, mamy dla Ciebie ciekawą propozycję współpracy!

Udostępnimy ci szkolenia okresowe BHP i pokrewne w formie online w cenie zaledwie kilku złotych za osobę. Czytaj dalej, aby poznać szczegóły oferty.

PRZEPISY PRAWNE

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (z późniejszymi zmianami) mówi, że "szkolenie może być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub, na ich zlecenie, przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy" (§4 ust. 1).

Kolejny artykuł rozporządzenia mówi, że:

"§5 Pracodawca organizujący i prowadzący szkolenie oraz jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zwani dalej "organizatorami szkolenia", zapewniają:
1) programy poszczególnych rodzajów szkolenia opracowane dla określonych grup stanowisk; (zapewniamy)
2) programy szkolenia instruktorów w zakresie metod prowadzenia instruktażu - w przypadku prowadzenia takiego szkolenia; (w przygotowaniu - szkolenie z prowadzenia instruktażu stanowiskowego)
3) wykładowców i instruktorów posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia; (szkolenia w formie on-line zgodne z wymaganiami programu ramowego spełniają ten warunek)
4) odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia działalności szkoleniowej; (nie dotyczy w przypadku szkoleń on-line)
5) wyposażenie dydaktyczne niezbędne do właściwej realizacji programów szkolenia; (nie dotyczy lub zapewniamy)
6) właściwy przebieg szkolenia oraz prowadzenie dokumentacji w postaci programów szkolenia, dzienników zajęć, protokołów przebiegu egzaminów i rejestru wydanych zaświadczeń."

Punkty 1 - 5 są zapewnione dzięki e-learningowi w systemie www.szkolenia-bhp24.pl; natomiast obowiązki wynikające z punktu 6 (oprócz programów, które zapewniamy) leżą po Państwa stronie.

NA CZYM TO POLEGA?

Jest to oferta skierowana dla pracodawców i pracowników służby BHP w firmach, samodzielnie organizujących szkolenia.

Stworzymy dla Państwa konto użytkownika w naszym serwisie www.szkolenia-bhp24.pl. Dzięki temu kontu uzyskają Państwo dostęp do Panelu Klienta, za pomocą którego można m.in.:

 1. samodzielnie dodawać, edytować i usuwać pracowników (także poprzez wczytanie pliku excel z danymi pracowników)
 2. samodzielnie uruchamiać szkolenia okresowe BHP online dla Państwa pracowników
 3. oszczędzić czas - system po uruchomieniu szkolenia sam wyśle pracownikowi zaproszenie na szkolenie, a banalnie prosta nawigacja sprawi, że każdy pracownik bez trudu uruchomi i zrealizuje szkolenie
 4. śledzić postępy w szkoleniu - system powiadomi Państwa mailowo o rozpoczęciu i zakończeniu szkolenia (wraz z wynikiem egzaminu końcowego) przez pracownika, a także wyśle na Państwa adres cotygodniowy raport o postępach w szkoleniu
 5. zarządzać terminami szkoleń - system wysyła automatyczne przypomnienia email o kończących się terminach szkoleń okresowych BHP wszystkich Państwa pracowników (zarejestrowanych w systemie)
 6. zarządzać terminami badań lekarskich - system wysyła automatyczne przypomnienia email o kończących się terminach badań lekarskich (jeśli wprowadzicie je Państwo do systemu)

ILE TO KOSZTUJE?

Koszt przeszkolenia jednego pracownika (na dzień 16.11.2020) to 3 do 6 zł netto (większość szkoleń jest zwolniona z VAT). Jednorazowo musicie Państwo nabyć pakiet min. 10 szkoleń. 

Wszystkie funkcjonalności opisane powyżej są zawarte w cenie, nie ma żadnych ukrytych kosztów. Nie ma też stałej opłaty za samo posiadanie konta. Płacicie Państwo tylko za zakupione szkolenia. Na początku każdego miesiący otrzymujecie Państwo zbiorczą fakturę za wszystkie zamówienia z poprzedniego miesiąca.

Cena zawiera jedynie udostępnienie platformy oraz przesłanie zatwierdzonych przez Nas programów szkoleń. Państwo przejmują na siebie pozostałe formalności wynikające z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r.), a w szczególności:

 1. prowadzenie rejestru szkoleń
 2. prowadzenie dzienników zajęć
 3. wystawianie i wysyłanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia
 4. prowadzenie protokołów z egzaminów
 5. w razie konieczności - rozszerzenie programu szkolenia w wariancie mieszanym (patrz poniżej)

Zainteresowała Państwa ta oferta, ale obecnie współpracujecie z zewnętrzną firmą BHP? Nie ma problemu, możemy podpisać z nimi analogiczną umowę. Proszę nas ze sobą skontaktować :)

CZY TO SIĘ OPŁACA?

Bardzo! Rozważmy przykładową sytuację. Załóżmy, że obecnie kupują Państwo szkolenia okresowe bhp online dla pracowników administracyjno-biurowych w cenie 40 zł za osobę. Potrzebujecie przeszkolić 10 pracowników.

Obecne koszty:

 • 10 x 40 zł = 400 złotych

Koszty przy współpracy z Nami:

 • pakiet 10 szkoleń okresowych w serwisie www.szkolenia-bhp24.pl = 50 złotych
 • wprowadzenie do serwisu i uruchomienie szkoleń dla 10 osób = max. 10 minut pracy
 • wydruk i podpisanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia = 10 minut pracy
 • wprowadzenie szkoleń do rejestru = 5 minut pracy
 • raz w miesiacu przygotowanie dzienników zajęć i protokołu przebiegu egzaminu = 10 minut pracy

Oszczędność przy współpracy z Nami:

 • 400 zł - 50 zł = 335 złotych za 35 minut Państwa pracy

Jeśli, oprócz egzaminu online, będą Państwo chcieli przeprowadzić egzamin przed komisją, należy to doliczyć do powyższej kalkulacji.

WARIANT MIESZANY

Dzięki naszej propozycji mogą Państwo łączyć metodę samokształcenia kierowanego z kursem tradycyjnym (tzw. blended learning).

Przykład 1

W firmie stawiacie Państwo duży nacisk na zagrożenia ppoż. W związku z tym łączycie szkolenie okresowe BHP online w naszym serwisie ze zorganizowanym przez Państwa dwugodzinnym mini-szkoleniem dotyczącym zasad ppoż i ewakuacji. Wydanie zaświadczeń pracownikom następuje po zaliczeniu przez niego szkolenia online oraz uczestnictwa w mini-szkoleniu.

Przykład 2

W Państwa firmie występują specyficzne zagrożenia, dodatkowo macie wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem pracy według normy PN-N 18001. Szkolenie okresowe BHP online w naszym serwisie łączycie z dwugodzinnym mini-szkoleniem dotyczącym powyższych kwestii. Wydanie zaświadczeń pracownikom następuje po zaliczeniu przez niego szkolenia online oraz uczestnictwa w mini-szkoleniu.

Mamy możliwość utworzenia specjalnie dla Państwa dedykowanych szkoleń BHP online. Możliwość taka wymaga osobnej wyceny.

JESTEŚCIE PAŃSTWO ZAINTERESOWANI LUB MACIE INNY POMYSŁ NA WSPÓŁPRACĘ?

Zapraszamy do kontaktu!

Osoba kontaktowa:

Link do informacji o przykładowym szkoleniu:

https://www.szkolenia-bhp24.pl/aktualnosci/szkolenie-bhp-demo

Link do opinii uczestników szkoleń:

https://www.szkolenia-bhp24.pl/referencje/opinie

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie