Darmowe filmy BHP - seria kodeks pracy: prawa i obowiązki

Filmy BHP za darmo na licencji Creative Commons.

Udostępniamy Filmy BHP za darmo na zasadach opisanych poniżej. Staramy się je nieustannie aktualizować i rozwijać.

Uznanie autorstwa- Bez utworów zależnych 3.0 Polska – Ta licencja zezwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie filmów zarówno w celach komercyjnych, jak i niekomercyjnych, pod warunkiem zachowania ich w oryginalnej postaci (nie tworzenia utworów zależnych) oraz wskazanie autorstwa. Wskazanie autorstwa przy rozpowszechnianiu filmów w internecie odbywa się poprzez umieszczenie informacji o źródle pod filmem zamieszczonym na  stronie internetowej:

" Źródło: www.szkolenia-bhp24.pl - szkolenia bhp online "

UWAGA: zabrania się korzystanie z filmów bhp za darmo do prowadzenia szkoleń online, w tym do organizowania szkoleń okresowych BHP metodą samokształcenia kierowanego.

Filmy można bezpłatnie wykorzystywać m.in. jako materiały uzupełniające do prowadzenia szkoleń wstępnych oraz tradycyjnych szkoleń okresowych BHP. Natomiast jeśli jesteś behapowcem i chcesz samodzielnie organizować szkolenia okresowe metodą samokształcenia kierowanego - skontaktuj się z nami!

Więcej filmów bhp za darmo znajduje się na stronie www.szkolenia-bhp24.pl/darmowe-filmy-bhp

Kary regulaminowe

Odpowiedzialność karna kierowników i pracodawców z tytułu bhp

Prawa pracownika w zakresie bhp

Obowiązki i odpowiedzialność pracownika względem pracodawcy

Odpowiedzialność pracownika za wyrządzoną szkodę

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie