Pierwsza pomoc - porażenie prądem - jak skutecznie reagować w nagłych sytuacjach?

12.04.2024
Pierwsza pomoc - porażenie prądem - jak skutecznie reagować w nagłych sytuacjach?

Porażenie prądem to sytuacja, która może wystąpić zarówno w miejscu pracy, jak i w domu. Szybka i właściwa reakcja na porażenie prądem jest kluczowa dla życia i zdrowia poszkodowanego. W tym artykule skupimy się na udzielaniu pierwszej pomocy w przypadku braku oddechu oraz się na skutecznych metodach pierwszej pomocy przy porażeniu prądem, z naciskiem na zapobieganie dalszym obrażeniom.

Po więcej wiedzy i filmów instruktażowych z zakresu pierwszej pomocy, zapraszamy na nasz kanał YouTube: https://youtube.com/playlist?list=PLdCqGzEgrBf38ZmX5SA-HB3bxy0jR008A&si=9032lwhHS67yfeRw

1. Bezpieczeństwo jako priorytet

Pierwszym krokiem przed udzieleniem poszkodowanemu pierwszej pomocy w porażeniu prądem jest zapewnienie bezpieczeństwa. Upewnij się, że źródło prądu zostało odłączone, zanim zbliżysz się do poszkodowanego. Jeśli to możliwe, użyj narzędzi izolujących, takich jak drewniana pałka lub gumowa rękawica, aby uniknąć własnego porażenia.

2. Oceń stan poszkodowanego

Przed podjęciem działań sprawdź, czy poszkodowany oddycha i ma czynność serca (przez 10 sekund obserwuj ruch klatki piersiowej i przyłóż policzek blisko ust poszkodowanego, by poczuć oddech).

Jeśli osoba poszkodowana oddycha, ułóż ją w pozycji bocznej bezpiecznej ustalonej.

W przypadku braku oddechu sprawdź czy drogi oddechowe są drożne, a jeśli nie, to je udrożnij. Następnie BEZWZGLĘDNIE wezwij pogotowie ratunkowe (999 lub 112) i rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową. Pierwsza pomoc (brak oddechu) to uciskanie klatki piersiowej w sekwencji 30 uciśnięć - przerwa na sprawdzenie oddechu i kontrola drożności dróg oddechowych i powrót do uciśnięć. Działania takie prowadzimy aż do momentu przybycia służb ratunkowych lub naszego opadnięcia z sił.

Jeśli pierwszej pomocy w takiej sytuacji udzielają co najmniej 2 osoby, jedna z nich powinna przynieść na miejsce zdarzenia defibrylator AED, którego należy użyć.

3. Wezwij pomoc medyczną

Natychmiast wezwij pomoc medyczną (999 lub 112). Nawet jeśli poszkodowany wydaje się być w dobrym stanie, porażenie prądem może powodować poważne obrażenia wewnętrzne, które wymagają medycznej opieki.

4. Monitoruj stan poszkodowanego

Po rozpoczęciu działań pierwszej pomocy (porażenie prądem), monitoruj stan poszkodowanego do czasu przybycia służb medycznych. Zauważ wszelkie zmiany w oddychaniu, kolorze skóry czy reakcjach behawioralnych.

Postaraj się zabezpieczyć ranę lub oparzenia, np. za pomocą bandaża lub opatrunku hydrożelowego.

5. Szkolenia bhp: pierwsza pomoc – brak oddechu

Zapobieganie porażeniu prądem i właściwa reakcja na tego rodzaju sytuacje są kluczowe w szkoleniach z zakresu BHP. Wiedza na temat bezpiecznego postępowania w przypadku porażenia prądem jest niezbędna zarówno dla pracowników, jak i osób codziennie korzystających z urządzeń elektrycznych.

Porażenie prądem to sytuacja, którą należy traktować z najwyższą powagą. Skuteczna reakcja w przypadku porażenia prądem może uratować życie poszkodowanego. Ważne jest zdobycie wiedzy na temat bezpiecznego postępowania w sytuacjach awaryjnych poprzez uczestnictwo w szkoleniach z zakresu BHP. Pamiętajmy, że szybka i właściwa reakcja to klucz do minimalizacji obrażeń i poprawy szans na pełne odzyskanie zdrowia poszkodowanego

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie