Wypadek przy pracy - zabezpieczenie miejsca

Zabezpieczenie miejsca wypadku

Miejsce wypadku należy zabezpieczyć przed wstępem osób niepowołanych, uruchomieniem bez potrzeby maszyn i innych urządzeń technicznych, które zostały wstrzymane w związku z wypadkiem oraz przed dokonywaniem zmian położenia maszyn, urządzeń technicznych i innych przedmiotów, które spowodowały wypadek lub mogą okazać się pomocne w ustaleniu jego okoliczności i przyczyny.

Istnieje możliwość dokonania zmian w miejscu wypadku bez wcześniejszej zgody odpowiednich organów ale tylko w sytuacji, gdy zachodzi potrzeba ratowania osób lub mienia i w celu zapobieżenia grożącego niebezpieczeństwa.

Pracodawca, uzgadniając ze społecznym inspektorem pracy po dokonaniu oględzin miejsca wypadku i sporządzeniu szkicu lub fotografii tego miejsca, może wyrazić zgodę na uruchomienie maszyn i innych urządzeń technicznych lub dokonanie zmian w miejscu wypadku lekkiego.

W sytuacji zaistnienia wypadku ciężkiego, śmiertelnego lub zbiorowego, zgodę taką wyraża pracodawca po uzgodnieniu jej z właściwym inspektorem pracy i prokuratorem.

Cel postępowania powypadkowego

Celem dochodzenia powypadkowego jest ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosowanie środków zapobiegających podobnym wypadkom w przyszłości. Szczegółowy sposób postępowania określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Pracodawca ma obowiązek przechowywać protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku z całą dokumentacją przez 10 lat.

 

 

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie