Import / eksport potrzebnych danych

W naszym wewnętrznym systemie szkoleń bhp istnieje możliwość importu oraz eksportu niezbędnych danych. Do wyboru jest kilka formatów plików, jednak my zawsze zalecamy plik CSV - najbezpieczniejszy i najwygodniejszy. Potrzebne dane poza systemem to zazwyczaj dane pracowników/uczestników szkoleń, których Partner bhp może potrzebować do wystawienia niezbędnego zaświadczenia po pomyślnym ukończeniu szkolenia bhp. Każde szkolenie ma obowiązkowy egzamin bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych, egzamin bhp dla kierowników i pracodawców, egzamin bhp dla pracowników na stanowiskach robotniczych oraz egzamin bhp dla pracowników administracyjno-biurowych. Dzięki temu każde stanowisko oraz branża zawodowa otrzymują nie tylko wiedzę teoretyczną z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy z obszaru, w którym na co dzień pracują, ale mogą także sprawdzić zdobytą wiedzę w praktyce, czyli w pomniejszych quizach i testach cząstkowych podczas szkolenia oraz na końcowym egzaminie szkoleniowym. Wynik egzaminu bhp decyduje o otrzymaniu zaświadczenia bhp.


Dla Pracodawców: Zgłoś Pracownika na szkolenie

Potrzebujesz przeszkolić swoich Pracowników?Zgłoś się do nas

Skontaktuj się z nami

BEZPŁATNY TEST - zamów wybrane szkolenie